Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

2019/2020 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Industrial (Orde CIN/351/2009)

Ademais das saídas profesionais, desde a adaptación dos títulos ao Espazo Europeo de Educación Superior, este grao permite o acceso directo, entre outros, ao Mestrado de Enxeñaría Industrial (Orde CIN/311/2009), titulación académica que habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Industrial.

O estudo está verificado e publicado

 

Por que estudar a titulación

O Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática é unha titulación con aplicación práctica na maior parte dos sectores da industria e a sociedade.

Adquirirás coñecementos sobre sistemas electrónicos industriais, automatización de procesos, visualización e control de plantas industriais, robótica, instrumentación e informática industrial, xestión electrónica da enerxía, domótica, deseño e proxectos industriais.

Ofrecémosche unha formación adaptada ao mundo laboral:

  • Xuntanzas Tecnolóxicas: un achegamento de empresas de enxeñaría, institucións e estudantes.
  • Prácticas en empresas: completa a túa formación académica coa experiencia laboral.

É unha das titulacións con maior taxa de emprego, unha profesión cun amplo espectro de saídas profesionais, versátil e multidisciplinar, que se sitúa entre as máis demandadas polas empresas.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2010/2011
Data última modificación/verificación ACSUG 29/07/2010
Data autorización Consello Xunta 11/11/2010
Data publicación autorización DOG 17/11/2010
Data publicación BOE de carácter oficial 16/03/2011
Data publicación plan estudos DOG 10/05/2011
Data publicación plan estudos BOE 18/04/2011