Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Graña López, Manuel Ángel
Presidente
Piñón Pazos, Andrés José
Vicepresidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Masdias y Bonome, Antonio Enrique
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Díez Redondo, Francisco Javier
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
García Díez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Ferri Anca, Gabriel
Vogal Estudante
Sánchez Barros, Laura
Vogal Estudante
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Sobrino Robelo, Román
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Graña López, Manuel Ángel
Presidente
Piñón Pazos, Andrés José
Vicepresidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Masdias y Bonome, Antonio Enrique
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Ladra González, Marcelino Eulogio Je
Vogal PDI
Sánchez Barros, Laura
Vogal Estudante
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal Coordinador de Título
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 6.918
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.184
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.164
% créditos repetidos 2015/2016 32,61
Total de créditos matriculados 2015/2016 10.270
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 197
Homes 2015/2016 161
Mulleres 2015/2016 36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,11
Taxa de evaluación 2015/2016 67,62
Taxa de éxito 2015/2016 73,64
Taxa de rendemento 2015/2016 49,8
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 37,11
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 94,95
Taxa de graduación (%) 2011/2012 30,77

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.140
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.636
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.963
% créditos repetidos 2015/2016 37,21
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 437
Homes 2015/2016 355
Mulleres 2015/2016 82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 40,58
Taxa de evaluación 2015/2016 68,23
Taxa de éxito 2015/2016 77,19
Taxa de rendemento 2015/2016 52,67

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 6.408
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 2.262
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.080
% créditos repetidos 2014/2015 34,28
Total de créditos matriculados 2014/2015 9.750
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 208
Homes 2014/2015 170
Mulleres 2014/2015 38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 46,88
Taxa de evaluación 2014/2015 63,94
Taxa de éxito 2014/2015 78,73
Taxa de rendemento 2014/2015 50,34
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 41,54
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 88,01
Taxa de graduación (%) 2010/2011 30

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 11.990
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.605
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.851
% créditos repetidos 2014/2015 46,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 22.440
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 624
Homes 2014/2015 494
Mulleres 2014/2015 130
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 35,97
Taxa de evaluación 2014/2015 64,47
Taxa de éxito 2014/2015 78,74
Taxa de rendemento 2014/2015 50,77

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 7.188
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.124
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 528
% créditos repetidos 2013/2014 26,95
Total de créditos matriculados 2013/2014 9.840
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 207
Homes 2013/2014 166
Mulleres 2013/2014 41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,54
Taxa de evaluación 2013/2014 64,82
Taxa de éxito 2013/2014 78,27
Taxa de rendemento 2013/2014 50,73
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 27,5
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 82,79
Taxa de graduación (%) 2009/2010 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 15.370
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 5.155
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 10.400
% créditos repetidos 2013/2014 50,31
Total de créditos matriculados 2013/2014 30.920
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 810
Homes 2013/2014 651
Mulleres 2013/2014 159
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 38,18
Taxa de evaluación 2013/2014 63,14
Taxa de éxito 2013/2014 78,27
Taxa de rendemento 2013/2014 49,42

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
18
14
33
Informática
26
3
14
Física I
23
11
13
Química
29
4
11
Expresión Gráfica
28
11
13
Alxebra
12
22
40
Fisíca II
26
9
14
Estatística
22
6
12
Ciencia de Materiais
39
13
56
Xestión Empresarial
18
6
14

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
21
4
16
Termodinámica
20
7
14
Fundamentos de Electricidade
19
4
9
Enxeñaría Medioambiental
27
1
6
Tecnoloxías de Fabricación
30
6
17
Mecánica de Fluídos
34
11
40
Fundamentos de Automática
23
13
24
Fundamentos de Electrónica
13
2
8
Resistencia de Materiais
34
3
23
Teoría de Máquinas
19
4
9

3º Curso

Sistemas Eléctricos
27
3
4
Electrónica Analóxica
29
1
6
Electrónica Dixital
6
5
12
Automatización I
17
9
10
Informática Industrial
11
5
17
Sistemas Dixitais I
10
3
19
Instrumentación Electrónica I
10
6
20
Enxeñaría de Control
12
12
11
Debuxo Industrial e CAD
10
0
2
Mantemento Industrial
25
0
3
Enerxías Renovables
2
0
0
Instalacións Eléctricas e Industriais
1
0
0
Polímeros en Electrónica
21
1
1

4º Curso

Sistemas Dixitais II
10
7
4
Oficina Técnica
19
1
0
Electrónica de Potencia
11
6
2
Automatización II
14
7
3
Organización de empresas
11
1
5
Instrumentación Electrónica II
1
0
1
Deseño de Equipos Electrónicos
11
1
0
Robótica Industrial
13
0
1
Control Avanzado
5
0
1
Sistemas de Control Intelixente
4
0
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
6
0
0
Traballo Fin de Grao
25
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
15
15
26
Informática
19
6
22
Física I
22
11
12
Química
21
5
10
Expresión Gráfica
16
17
18
Alxebra
17
16
36
Fisíca II
16
12
16
Estatística
27
7
14
Ciencia de Materiais
43
15
68
Xestión Empresarial
17
14
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
24
8
9
Termodinámica
23
8
14
Fundamentos de Electricidade
30
3
8
Enxeñaría Medioambiental
35
1
10
Tecnoloxías de Fabricación
44
6
25
Mecánica de Fluídos
15
14
51
Fundamentos de Automática
14
17
22
Fundamentos de Electrónica
22
4
6
Resistencia de Materiais
61
7
32
Teoría de Máquinas
31
2
11

3º Curso

Sistemas Eléctricos
19
3
5
Electrónica Analóxica
12
2
5
Electrónica Dixital
11
3
6
Automatización I
10
6
5
Informática Industrial
23
2
6
Sistemas Dixitais I
8
3
8
Instrumentación Electrónica I
15
10
10
Enxeñaría de Control
15
6
3
Debuxo Industrial e CAD
14
0
4
Mantemento Industrial
24
0
3
Enerxías Renovables
0
0
1
Instalacións Eléctricas e Industriais
4
0
3
Polímeros en Electrónica
10
0
2

4º Curso

Sistemas Dixitais II
12
1
8
Oficina Técnica
17
0
0
Electrónica de Potencia
16
2
5
Automatización II
9
3
4
Organización de empresas
21
2
3
Instrumentación Electrónica II
2
0
2
Deseño de Equipos Electrónicos
7
0
0
Robótica Industrial
13
0
1
Control Avanzado
4
0
3
Sistemas de Control Intelixente
8
0
0
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
10
0
4
Traballo Fin de Grao
18
0
32

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise do funcionamento das redes Xbee

Automatización dun sistema de lavado con conexión a Internet

Camara Ethernet baseada en Raspberry PI para a visualización remota da planta de laboratorio

Control remoto sobre a pranta pequena de control de nivel do laboratorio

Controlador mediante microprocesador de servomecanismos nun sistema enlazado

Deseño dun equipo docente para electrónica de potencia

Deseño e calibración dun robot baseado en Arduino

Estudo de métodos de detección de fallos para sistemas SISO

Instalacións de seguridade dun buque de apoio a plataformas petrolíferas

Optimización do algoritmo dun robot tipo laberinto

Proxecto das instalacións dunha nave industrial dedicada a planta de embotellado con aporte de enerxías renovables

Proxecto de mantemento de unha planta industrial dedicada a la producción de cigüeñais para vehículos

Reproducción de movementos reais de pezas modeladas en 3D

Desenvolvemento dunha interface de grande ancho de banda entre ni c-rio e un adaptador baseado en fpga

Deseño de instalacións de calefacción e acs con contribución de renovables para vivienda unifamiliar

Deseño de instalacións en nave industrial destinada a carpintería de aluminio

Deseño de unha alarma con control por servidor Web

Deseño dun sistema de control PID-PID adaptativo con interface gráfica baseado en FPGA ou Microcontrolador

Deseño dunha librería para control de robots

Deseño e construcción dun dispositivo analizador de redes trifásicas

Deseño unha de rede de telemedida sen fíos

Display rotatorio con led

Empleo de nanopartículas biopoliméricas no reforzo de materiais poliméricos. Aplicación no sector industrial

Implementación de un reloxo dixital despertador mediante o uso de una FPGA Nexys 4 de Digilent

Implementación dunha tarxeta de adquisición de datos para matlab baseada en arduino

Instalación eléctrica para carpintería de aluminio

Instalacions para un taller de mecanizados de fabricación de maquinaria industrial e agricola

Integración de varios lazos de regulación sobre a planta de controles varios nunha única aplicación scada

Medición da temperatura coa modulación da salida de audio

Proxecto de instalación eléctrica para renovación e adecuación a reglamentación actual dunha nave industrial existente dedicada o reciclaxe e transformación de plásticos

Scada para control dunha estación metereolóxica empregando arduino

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 50