Logo da Universidade da Coruña

Programa Oficial de Doutoramento en Arquitectura e Urbanismo

2016/2017

Introdución

O estudo está verificado e publicado

Por que estudar a titulación

Folla de ruta

Curso de comezo 2013-2014
Data última modificación/verificación ACSUG 24/07/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 11/03/2014