Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

2017/2018 · 60 créditos

Introdución

O estudo está verificado e pendente de publicación

Por que estudar a titulación

Folla de ruta

Data última modificación/verificación ACSUG 30/03/2015
Data autorización Consello Xunta 04/06/2015
Data publicación autorización DOG 17/06/2015
Data publicación BOE de carácter oficial 21/10/2015