Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

2017/2018 · 60 créditos

Introdución

O estudo está verificado e pendente de publicación

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
1.297€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
2.269€
Prazas ofertadas para o curso 2017/2018
20

Por que estudar a titulación

Folla de ruta

Data última modificación/verificación ACSUG 30/03/2015
Data autorización Consello Xunta 04/06/2015
Data publicación autorización DOG 17/06/2015
Data publicación BOE de carácter oficial 21/10/2015