Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
García Pose, Laura
Vogal Estudante
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
García Pose, Laura
Vogal Estudante
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 32
Homes 2017/2018 10
Mulleres 2017/2018 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.089
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 969
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 48
% créditos repetidos 2017/2018 11,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 34,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 102
Homes 2017/2018 34
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.653
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 4.215
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 126
% créditos repetidos 2017/2018 9,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,62

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 22
Homes 2016/2017 8
Mulleres 2016/2017 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 729
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 69
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 9,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 33,14
Taxa de evaluación 2016/2017 78,6
Taxa de éxito 2016/2017 98,95
Taxa de rendemento 2016/2017 77,78
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,89
Taxa de graduación 2015/2016 28,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 96
Homes 2016/2017 34
Mulleres 2016/2017 62
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 4.827
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 4.314
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 327
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 186
% créditos repetidos 2016/2017 10,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,28
Taxa de evaluación 2016/2017 83,1
Taxa de éxito 2016/2017 93,57
Taxa de rendemento 2016/2017 77,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 14
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 744
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 744
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,14
Taxa de evaluación 2015/2016 89,11
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 89,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 106
Homes 2015/2016 27
Mulleres 2015/2016 79
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 5.211
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.488
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 402
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 321
% créditos repetidos 2015/2016 13,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,16
Taxa de evaluación 2015/2016 86,41
Taxa de éxito 2015/2016 96,14
Taxa de rendemento 2015/2016 83,07

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Historia da Cultura e do Pensamento Europeos
11
0
0
Patrimonio Cultural e Museoloxía
11
0
0
Patrimonio Bibliográfico Documental e Arquivística
9
0
2
Sistema Español de Museos, Arquivos e Bibliotecas
11
0
1
Metodoloxía para a Investigación en Humanidades e Documentación
9
0
1
Seminarios sobre Tendencias Actuales en Museos, Arquivos e Bibliotecas
11
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
11
0
0

Especialidade en Museos

Historia Dos Museos e do Coleccionismo
5
0
0
Museos e Novas Tecnoloxías
6
0
0
Museografía
5
0
0
Organización e Xestión de Museos
6
0
0
Políticas Culturales e Lexislación
9
0
1
Marketing Cultural e da Información
6
1
1
Literatura e Casas Museo
3
0
0
Ética e Deontoloxía Profesional
1
0
0
Territorio Museo e Turismo Cultural: Interpretación do Patrimonio
3
0
0
Espazos Naturais e Ecomuseos
2
0
1
Musealización do Patrimonio Arqueolóxico
4
0
0
Musealización do Medio Ambiente Mariño e a Cultura Pesqueira
2
0
0

Especialidade en Bibliotecas Patrimoniais e Arquivos Históricos

Historia dos Arquivos e as Bibliotecas
3
0
2
Arquivos, Bibliotecas e Novas Tecnoloxías
4
1
0
Organización e Xestión de Arquivos Históricos e Bibliotecas Patrimoniais
3
0
2
Paleografía e Diplomática
3
0
2
Proxectos de Dixitalización
7
0
0
Codicoloxía
5
0
2
Patrimonio e Documentación Audiovisual
0
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
4
0
17

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Historia da Cultura e do Pensamento Europeos
14
0
0
Patrimonio Cultural e Museoloxía
12
0
0
Patrimonio Bibliográfico Documental e Arquivística
13
0
0
Sistema Español de Museos, Arquivos e Bibliotecas
12
0
1
Metodoloxía para a Investigación en Humanidades e Documentación
13
0
0
Seminarios sobre Tendencias Actuales en Museos, Arquivos e Bibliotecas
13
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
9
0
0

Especialidade en Museos

Historia Dos Museos e do Coleccionismo
6
0
0
Museos e Novas Tecnoloxías
6
0
0
Museografía
6
0
0
Organización e Xestión de Museos
6
0
0
Políticas Culturales e Lexislación
4
0
0
Marketing Cultural e da Información
3
0
0
Literatura e Casas Museo
3
0
0
Territorio Museo e Turismo Cultural: Interpretación do Patrimonio
4
0
0
Espazos Naturais e Ecomuseos
3
0
0
Musealización do Patrimonio Arqueolóxico
6
0
0
Musealización do Medio Ambiente Mariño e a Cultura Pesqueira
4
0
0

Especialidade en Bibliotecas Patrimoniais e Arquivos Históricos

Historia dos Arquivos e as Bibliotecas
7
0
0
Arquivos, Bibliotecas e Novas Tecnoloxías
8
0
0
Organización e Xestión de Arquivos Históricos e Bibliotecas Patrimoniais
7
0
1
Paleografía e Diplomática
6
0
0
Heráldica e Sixilografía
4
0
0
Proxectos de Dixitalización
4
0
1
Codicoloxía
4
0
1
Historia das Institucións e da Administración
3
0
1
Patrimonio e Documentación Audiovisual
3
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
2
0
10

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

As obras sobre historia literaria, académica e bibliográfica na Ilustración española (1701-1820)

Biblioteca da Casa Consulado: colección José Cornide

Casas-museo en España. Catálogo e guía

Competencias en información e patrimonio cultural: Proposta dun modelo de formación para o grao de medicina da Universidade de Santiago de Compostela

Naufraxios e pecios: estado da cuestión patrimonial dos xacementos subacuáticos na costa galega.

O Belén Napolitano nas coleccións artísticas de España. Unha interpretación

Da Corte ó Museo: O vestido durante o Renacimiento

Dinámicas do asociacionismo pesqueiro no Porto de Espasante

Museo Arqueolóxico e histórico da Coruña: unha nova proposta didáctica

Un evento de singular relevancia no ámbito cultural e educativo de Ferrol: a constitución das Escolas para os Fillos de Obreiros do Asteleiro

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 20