Logo da Universidade da Coruña

Grao en Humanidades

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
García Pose, Laura
Vogal Estudante
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Antonio
Vogal Coordinador de Título
Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
García Pose, Laura
Vogal Estudante
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Antonio
Vogal Coordinador de Título
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.830
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 654
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 258
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 126
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 17,34
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.214
Total de créditos matriculados 2015/2016 654
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 42
Número de estudantes 2015/2016 11
Homes 2015/2016 17
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 25
Mulleres 2015/2016 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,71
Media de créditos por estudante 2015/2016 59,45
Taxa de evaluación 2015/2016 89,16
Taxa de evaluación 2015/2016 95,41
Taxa de éxito 2015/2016 96,96
Taxa de éxito 2015/2016 98,08
Taxa de rendemento 2015/2016 86,45
Taxa de rendemento 2015/2016 93,58
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 40
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 97,56
Taxa de graduación (%) 2011/2012 40

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.500
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 412,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 327
% créditos repetidos 2015/2016 14,11
Total de créditos matriculados 2015/2016 5.240
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 106
Homes 2015/2016 27
Mulleres 2015/2016 79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,43
Taxa de evaluación 2015/2016 86,49
Taxa de éxito 2015/2016 96,16
Taxa de rendemento 2015/2016 83,17

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 2.544
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 150
% créditos repetidos 2014/2015 10,74
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.850
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 52
Homes 2014/2015 20
Mulleres 2014/2015 32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,81
Taxa de evaluación 2014/2015 86,11
Taxa de éxito 2014/2015 92,67
Taxa de rendemento 2014/2015 79,79
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 40
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 85,41
Taxa de graduación (%) 2010/2011 40

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 4.088
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 282
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 363
% créditos repetidos 2014/2015 13,63
Total de créditos matriculados 2014/2015 4.733
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 108
Homes 2014/2015 31
Mulleres 2014/2015 77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 43,82
Taxa de evaluación 2014/2015 82,63
Taxa de éxito 2014/2015 94,02
Taxa de rendemento 2014/2015 77,69

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 2.328
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 294
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 150
% créditos repetidos 2013/2014 16,02
Total de créditos matriculados 2013/2014 2.772
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 50
Homes 2013/2014 19
Mulleres 2013/2014 31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,44
Taxa de evaluación 2013/2014 89,83
Taxa de éxito 2013/2014 95,42
Taxa de rendemento 2013/2014 85,71
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 10
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 93,46
Taxa de graduación (%) 2009/2010 50

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 4.990
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 745,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 427,5
% créditos repetidos 2013/2014 19,03
Total de créditos matriculados 2013/2014 6.163
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 139
Homes 2013/2014 38
Mulleres 2013/2014 101
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 44,33
Taxa de evaluación 2013/2014 85,08
Taxa de éxito 2013/2014 96,57
Taxa de rendemento 2013/2014 82,16

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Antropoloxía Socio-Cultural
18
0
2
Introdución á Historia
14
4
3
Xeografía Humana
18
0
0
Informática Aplicada
17
4
0
Fundamentos de Teoría e Xestión da Información
20
0
3
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
17
0
4
Socioloxía
17
0
2
Xestión de Empresas e Institucións Culturais
16
1
2
Inglés Aplicado
16
1
4
Literatura Española
17
0
4

2º Curso

Historia Antiga
8
0
1
Pensamento Filosófico Grego
14
0
1
Historia da Arte Clásica
8
0
1
Literatura Latina Antiga e Medieval
9
0
4
Arqueoloxía e Numismática
8
1
1
Historia Medieval
10
0
0
Introdución á Ética: Cidadanía e Democracia
8
0
1
Literatura Galega
9
0
1
Historia da Arte Medieval
11
0
1
Fontes Histórico-Documentais da Idade Media
10
1
0

3º Curso

Historia de América e da Expansión Europea
9
1
0
Ética Moderna e Contemporánea
8
0
0
Arte Moderna
10
0
0
Historia Moderna
5
2
0
Antropoloxía Social e Problemas Actuais
9
0
0
Historia Contemporánea
5
1
3
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
8
0
0
Arte Contemporánea
8
0
0
Xeografía Rexional
7
0
1
Hermenéutica Filosófica
5
2
2

4º Curso

Practicum (Prácticas Externas)
6
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
5
0
0
Xeografía Humana de Galicia
2
0
0
Historia das Relixións
6
1
0
Mitoloxía Clásica
6
0
2
Antropoloxía Social Aplicada
4
0
0
Traballo Fin de Grao
4
0
3
Historia de España Contemporánea
7
0
1
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
6
0
0
Historia de Galicia
5
0
0
Xeografía Rexional de Galicia
2
0
0
Museoloxía
4
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 45