Logo da Universidade da Coruña

Grao en Turismo

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

de Carreño de Vicente, Mercedes
Presidente
Moss, Sarah Louise
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Ramos Montes, Oscar
Vogal PDI
Suárez, Jean-Paul
Vogal PDI
de Carreño de Vicente, Mercedes
Presidente
Pérez García, Antonia
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Moss, Sarah Louise
Vogal PDI
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Gómez Rodríguez, Noelia
Vogal Estudante
Forja Ramos, Jose Carlos
Vogal PAS
Forja Ramos, Jose Carlos
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 174
Homes 2018/2019 46
Mulleres 2018/2019 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.160
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.798
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 858
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 504
% créditos repetidos 2018/2019 16,69
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 46,9

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 183
Homes 2018/2019 48
Mulleres 2018/2019 135
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.520
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 7.146
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 858
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 516
% créditos repetidos 2018/2019 16,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 46,56

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 195
Homes 2017/2018 56
Mulleres 2017/2018 139
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 9.552
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.944
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 990
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 618
% créditos repetidos 2017/2018 16,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,98
Taxa de evaluación 2017/2018 87,69
Taxa de éxito 2017/2018 83,52
Taxa de rendemento 2017/2018 73,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 89,89
Taxa de graduación 2013/2014 43,33
Taxa de abandono 2015/2016 20,51

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 196
Homes 2017/2018 56
Mulleres 2017/2018 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 9.558
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.944
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 990
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 624
% créditos repetidos 2017/2018 16,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 48,77
Taxa de evaluación 2017/2018 87,63
Taxa de éxito 2017/2018 83,52
Taxa de rendemento 2017/2018 73,2

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 209
Homes 2016/2017 61
Mulleres 2016/2017 148
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 10.740
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 8.832
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 612
% créditos repetidos 2016/2017 17,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,39
Taxa de evaluación 2016/2017 88,1
Taxa de éxito 2016/2017 85,67
Taxa de rendemento 2016/2017 75,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 92,02
Taxa de graduación 2012/2013 45,33
Taxa de abandono 2014/2015 26,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 211
Homes 2016/2017 61
Mulleres 2016/2017 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 10.750
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 8.832
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 624
% créditos repetidos 2016/2017 17,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,96
Taxa de evaluación 2016/2017 88,11
Taxa de éxito 2016/2017 85,69
Taxa de rendemento 2016/2017 75,5

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
29
11
4
Introdución á Economía
33
12
6
Introdución ao Dereito
28
5
4
Xeografía do Turismo
28
11
16
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
27
3
8
Idioma Moderno: Inglés
30
8
8
Patrimonio Cultural
28
11
4
Informática de Xestión e do Coñecemento
29
6
6
Introdución ao Turismo
28
7
6
Economía da Empresa
22
9
9

2º Curso

Contabilidade Financeira
25
14
5
Estatística
28
4
3
Intermediación Turística e Transporte I
26
7
7
Aloxamentos e Restauración I
28
8
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
26
18
10
Márketing Turístico
26
8
2
Contabilidade de Custos
28
9
4
Recursos Territoriais Turísticos
20
16
10
Segundo Idioma Moderno I: Francés
16
5
3
Interpretación do Patrimonio
10
0
0
Xestión de Recursos Humanos
25
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
8
1
2

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
28
4
2
Aloxamentos e Restauración II
29
5
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
30
2
4
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
31
4
3
Xestión Turística do Patrimonio
32
0
1
Fiscalidade Turística
29
7
1
Análise de Estados Financeiros
29
1
3
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
35
13
5
Segundo Idioma Moderno II: Francés
30
1
2
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
17
1
2
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
8
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
6
4
0

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
25
1
1
Xestión Pública do Turismo
25
4
1
Xestión de Calidade
29
3
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
15
0
3
Traballo Fin de Grao
31
0
43
Galicia como Destino Turístico
10
1
1
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
7
1
0
Inglés no Contorno Profesional
11
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
13
5
0
Prácticas Externas
37
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
39
13
7
Introdución á Economía
31
21
6
Introdución ao Dereito
33
5
7
Xeografía do Turismo
33
15
19
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
33
6
8
Idioma Moderno: Inglés
25
13
6
Patrimonio Cultural
32
9
10
Informática de Xestión e do Coñecemento
34
10
4
Introdución ao Turismo
32
11
5
Economía da Empresa
36
6
8

2º Curso

Contabilidade Financeira
25
9
7
Estatística
28
2
3
Intermediación Turística e Transporte I
27
7
5
Aloxamentos e Restauración I
28
8
4
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
22
20
13
Márketing Turístico
27
5
2
Contabilidade de Custos
36
6
7
Recursos Territoriais Turísticos
33
2
13
Segundo Idioma Moderno I: Francés
26
2
2
Interpretación do Patrimonio
15
0
2
Xestión de Recursos Humanos
11
0
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
3
0
2

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
25
1
1
Aloxamentos e Restauración II
31
7
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
28
3
6
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
28
7
4
Xestión Turística do Patrimonio
34
6
0
Fiscalidade Turística
27
2
2
Análise de Estados Financeiros
30
0
4
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
32
15
9
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
1
5
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
18
0
1
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
6
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
13
6
2

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
42
0
0
Xestión Pública do Turismo
43
0
2
Xestión de Calidade
37
2
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
21
4
1
Traballo Fin de Grao
48
0
30
Galicia como Destino Turístico
14
0
0
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
9
1
0
Inglés no Contorno Profesional
17
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
25
1
0
Prácticas Externas
50
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
26
13
7
Introdución á Economía
29
12
8
Introdución ao Dereito
26
3
5
Xeografía do Turismo
28
14
21
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
34
0
5
Idioma Moderno: Inglés
28
4
3
Patrimonio Cultural
26
10
6
Informática de Xestión e do Coñecemento
28
7
5
Introdución ao Turismo
23
8
5
Economía da Empresa
27
5
6

2º Curso

Contabilidade Financeira
29
6
11
Estatística
24
2
10
Intermediación Turística e Transporte I
23
8
9
Aloxamentos e Restauración I
33
10
8
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
34
21
13
Márketing Turístico
22
8
8
Contabilidade de Custos
28
17
6
Recursos Territoriais Turísticos
22
13
17
Segundo Idioma Moderno I: Francés
16
8
6
Interpretación do Patrimonio
16
2
4
Xestión de Recursos Humanos
10
0
6
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
15
4
3

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
46
0
0
Aloxamentos e Restauración II
35
5
4
As TIC Aplicadas ao Turismo
39
8
5
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
42
7
5
Xestión Turística do Patrimonio
34
4
0
Fiscalidade Turística
48
1
0
Análise de Estados Financeiros
33
5
2
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
32
15
9
Segundo Idioma Moderno II: Francés
20
1
4
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
14
0
0
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
29
0
2
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
26
6
0

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
30
3
1
Xestión Pública do Turismo
31
4
3
Xestión de Calidade
39
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
12
2
1
Traballo Fin de Grao
23
0
23
Galicia como Destino Turístico
10
0
0
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
5
2
0
Inglés no Contorno Profesional
18
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
20
7
4
Prácticas Externas
31
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A arte urbana como recurso turístico: Shoreditch, Londres

A evolucíon turística en España de 1900 a 1997 vista a través da cartelería promocional. Análisise de tipos de turismo e imaxen transmitida

A nova economía colaborativa e a súa problemática xurídica co sector turístico

A publicidade sexista no turismo

Análise da evolución das viviendas de uso turístico en Lanzarote (playa blanca)

Análise da xestión de calidade nos hoteis Ushuaïa Ibiza Tower

Análise das respostas aos comentarios de clientes en Booking.com: hoteis de Santiago de Compostela

Análise do fenómeno free walking tour

Análise do tratamento periodístico de algunhas das consecuencias do turismo de masas en Barcelona, Berlín e Lisboa.

Análise económica-financeira de Palladium Hotel Group

Análise turístico do entorno inmediato de San Andrés de Teixido

Análisis das preferencias turísticas dos xoves universitarios

Aspectos xurídicos do aluguer de pisos turísticos

Axencias de viaxe tradicionais e online e o marketing online

Cluster Turismo de Galicia

Creación dun portal web de turismo de saúde

Diseño e optimización dunha web hoteleira

Economía colaborativa no sector turístico: aloxamento e transporte

Enoturismo na Ribeira Sacra: O tren turístico Aba Sacra

Estudo sobre as motivacións do dark tourism: O caso do Museo Estatal de Auschwitz - Birkenau

Galicia: Patrimonio cultural relacionado coa emigración nos siglos XIX e XX. Casas indianas e escolas de americanos

Novas formas de comunicación: o caso dos influencers

O ciclo de vida do produto turístico: o caso das praias de Ferrolterra

O turismo de luxo en Marbella: Estudo de casos de aloxamento e de servizos

O turismo de Street Art en barcelona e cómo promocionalo

Os traballos tradicionais como recurso turístico en Galicia

Plan de negocio: casa das abellas, centro de turismo activo

Planificación estratéxica do turismo en Mazaricos

Responsabilidade social corporativa no sector hotelero da Coruña

Turismo bélico en Praga: análise de recursos

Turismo sostible nun hotel resort da República Dominicana

A Aquae por descubrir

A arbitraxe no sector turístico galego

A experiencia vivida do turismo na Torre de Hércules

A feira franca de Pontevedra e o seu valor turístico

A reputación online dos hoteis catro estrelas da zona centro de A Coruña

Análise da estratexia de turismo Galicia 2020

Análise do top ten e o seu éxito turístico

Análise e evolución da Semana Santa de Málaga

Aproximación ao patrimonio cultural en Ferrol: A obra de Rodolfo Ucha e Torrente Ballester como posibles recursos turísticos

As franquicias no mundo hoteleiro: O caso dos paradores de turismo de España s.m.e.,S.A.

As oktoberfest e feiras de cervexa artesá como recurso turístico

As repercusións do turismo de masas para a poboación local de Barcelona

Cambios na seguridade aérea tras os atentados do 11S

Comportamento do consumidor de turismo de cruceiros con respeto a responsabilidade social corporativa: o caso de Galicia

Creación e xestión dun hotel de temática oriental

Desenvolvemento do plan económico dun albergue no Camiño Inglés

Estratexias de comunicación e promoción turística da ciudade de Astorga

Estudo da efectividade das tarxetas de fidelización das compañías aéreas en Galicia

Estudo do potencial turístico da comarca do Bierzo entorno a Enoloxía e o Camiño de Santiago

Estudo pontencial do desenvolvemento turístico industrial en As Pontes de García Rodríguez: Actividades e proxectos. Proxecto de turismo industrial.

Eventos deportivos en A Coruña. Impacto e viabilidade turística das carreiras populares.

Evolución da publicidade e as RR.PP. no marco da promoción turística

Experiencia vivida do turismo: Mallorca como destino

Festas históricas en Galicia e a súa repercusión turística

Hostal dos Reies Católicos: historia, análise e estratexia comercial

Marketing de cidades

Marketing de Experiencias. O caso dos Influencers

Monumento Natural: Praia das Catedrais, como modelo de desenvolvemento turístico

O impacto das redes sociais no mundo do turismo: "non veñas a Galicia porque..."

O inglés na industria hoteleira: caso aplicado ao hotel NH Collection Eurobuilding

O mercado do surf. O surf camp como modelo de negocio na ría de Muros

O parque nacional das illas atlánticas como destino turístico sostible

O Turismo idiomático en Malta

O turismo nas redes sociais. Wanderlust: proxecto de una rede social

O uso do xeomarketing na promoción turística

Os efectos do surf no sector turístico. O caso Pantin Classic

Os estudos de turismo na universidade española

Patrimonio da Antártida

Plan de interpretación para as meninas de canido

Plan Estratéxico de Turismo de Malpica

Recuperación de camiños medievais como motor da economía local

Relación entre desenvolvemento local e turismo na comarca de Ferrol

Revisión histórica e previsión de futuro do tranvía de A Coruña

Ruta termal a través do Camiño de Santiago

Turismo idiomático. O caso de Cambridge

Turismo nos países árabes: tesouros arqueolóxicos en risco

Turismo sostible: o efecto AirBnb en Madrid

Turistas conectados: que información ofrecen os seus visitantes as aplicacións turísticas de A Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 80