Logo da Universidade da Coruña

Grao en Turismo

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Carreño Vicente, Mercedes
Presidente
Moss, Sarah Louise
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Ramos Montes, Oscar
Vogal PDI
Suárez, Jean-Paul
Vogal PDI
Carreño Vicente, Mercedes
Presidente
Pérez García, Antonia
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Moss, Sarah Louise
Vogal PDI
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Pellicer Pérez, Rebeca
Vogal Estudante
Viña Vázquez, Claudia
Vogal Estudante
Forja Ramos, Jose Carlos
Vogal PAS
Forja Ramos, Jose Carlos
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 172
Homes 2017/2018 46
Mulleres 2017/2018 126
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 8.970
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.398
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 942
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 630
% créditos repetidos 2017/2018 17,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 173
Homes 2017/2018 46
Mulleres 2017/2018 127
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 8.976
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.398
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 942
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 636
% créditos repetidos 2017/2018 17,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,88

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 209
Homes 2016/2017 61
Mulleres 2016/2017 148
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 10.740
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 8.832
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 612
% créditos repetidos 2016/2017 17,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,39
Taxa de evaluación 2016/2017 88,1
Taxa de éxito 2016/2017 85,67
Taxa de rendemento 2016/2017 75,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 92,02
Taxa de graduación 2012/2013 51,52
Taxa de abandono 2014/2015 26,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 211
Homes 2016/2017 61
Mulleres 2016/2017 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 10.750
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 8.832
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 624
% créditos repetidos 2016/2017 17,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,96
Taxa de evaluación 2016/2017 88,11
Taxa de éxito 2016/2017 85,69
Taxa de rendemento 2016/2017 75,5

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 191
Homes 2015/2016 69
Mulleres 2015/2016 122
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 10.430
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 8.400
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.458
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 570
% créditos repetidos 2015/2016 19,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,6
Taxa de evaluación 2015/2016 86,42
Taxa de éxito 2015/2016 83,69
Taxa de rendemento 2015/2016 72,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 90,82
Taxa de graduación 2011/2012 43,4
Taxa de abandono 2013/2014 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 196
Homes 2015/2016 69
Mulleres 2015/2016 127
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 10.500
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 8.448
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.476
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 576
% créditos repetidos 2015/2016 19,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,57
Taxa de evaluación 2015/2016 86,4
Taxa de éxito 2015/2016 83,8
Taxa de rendemento 2015/2016 72,4

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
39
13
7
Introdución á Economía
31
21
6
Introdución ao Dereito
33
5
7
Xeografía do Turismo
33
15
19
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
33
6
8
Idioma Moderno: Inglés
25
13
6
Patrimonio Cultural
32
9
10
Informática de Xestión e do Coñecemento
34
10
4
Introdución ao Turismo
32
11
5
Economía da Empresa
36
6
8

2º Curso

Contabilidade Financeira
25
9
7
Estatística
28
2
3
Intermediación Turística e Transporte I
27
7
5
Aloxamentos e Restauración I
28
8
4
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
22
20
13
Márketing Turístico
27
5
2
Contabilidade de Custos
36
6
7
Recursos Territoriais Turísticos
33
2
13
Segundo Idioma Moderno I: Francés
26
2
2
Interpretación do Patrimonio
15
0
2
Xestión de Recursos Humanos
11
0
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
3
0
2

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
25
1
1
Aloxamentos e Restauración II
31
7
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
28
3
6
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
28
7
4
Xestión Turística do Patrimonio
34
6
0
Fiscalidade Turística
27
2
2
Análise de Estados Financeiros
30
0
4
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
32
15
9
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
1
5
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
18
0
1
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
6
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
13
6
2

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
42
0
0
Xestión Pública do Turismo
43
0
2
Xestión de Calidade
37
2
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
21
4
1
Traballo Fin de Grao
48
0
30
Galicia como Destino Turístico
14
0
0
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
9
1
0
Inglés no Contorno Profesional
17
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
25
1
0
Prácticas Externas
50
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
26
13
7
Introdución á Economía
29
12
8
Introdución ao Dereito
26
3
5
Xeografía do Turismo
28
14
21
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
34
0
5
Idioma Moderno: Inglés
28
4
3
Patrimonio Cultural
26
10
6
Informática de Xestión e do Coñecemento
28
7
5
Introdución ao Turismo
23
8
5
Economía da Empresa
27
5
6

2º Curso

Contabilidade Financeira
29
6
11
Estatística
24
2
10
Intermediación Turística e Transporte I
23
8
9
Aloxamentos e Restauración I
33
10
8
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
34
21
13
Márketing Turístico
22
8
8
Contabilidade de Custos
28
17
6
Recursos Territoriais Turísticos
22
13
17
Segundo Idioma Moderno I: Francés
16
8
6
Interpretación do Patrimonio
16
2
4
Xestión de Recursos Humanos
10
0
6
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
15
4
3

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
46
0
0
Aloxamentos e Restauración II
35
5
4
As TIC Aplicadas ao Turismo
39
8
5
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
42
7
5
Xestión Turística do Patrimonio
34
4
0
Fiscalidade Turística
48
1
0
Análise de Estados Financeiros
33
5
2
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
32
15
9
Segundo Idioma Moderno II: Francés
20
1
4
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
14
0
0
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
29
0
2
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
26
6
0

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
30
3
1
Xestión Pública do Turismo
31
4
3
Xestión de Calidade
39
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
12
2
1
Traballo Fin de Grao
23
0
23
Galicia como Destino Turístico
10
0
0
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
5
2
0
Inglés no Contorno Profesional
18
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
20
7
4
Prácticas Externas
31
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
36
16
6
Introdución á Economía
27
18
9
Introdución ao Dereito
34
4
9
Xeografía do Turismo
34
22
17
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
36
4
7
Idioma Moderno: Inglés
34
9
6
Patrimonio Cultural
38
8
10
Informática de Xestión e do Coñecemento
38
7
7
Introdución ao Turismo
33
8
7
Economía da Empresa
44
8
9

2º Curso

Contabilidade Financeira
43
13
5
Estatística
42
4
5
Intermediación Turística e Transporte I
43
6
1
Aloxamentos e Restauración I
37
14
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
26
29
4
Márketing Turístico
42
2
2
Contabilidade de Custos
45
12
6
Recursos Territoriais Turísticos
31
8
10
Segundo Idioma Moderno I: Francés
13
6
2
Interpretación do Patrimonio
34
1
1
Xestión de Recursos Humanos
6
1
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
20
7
4

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
31
7
1
Aloxamentos e Restauración II
39
5
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
33
9
4
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
30
11
1
Xestión Turística do Patrimonio
35
0
4
Fiscalidade Turística
38
3
4
Análise de Estados Financeiros
38
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
35
19
3
Segundo Idioma Moderno II: Francés
16
2
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
15
0
1
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
25
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
16
14
4

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
33
0
0
Xestión Pública do Turismo
36
2
0
Xestión de Calidade
36
1
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
14
1
0
Traballo Fin de Grao
23
0
19
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
15
0
0
Inglés no Contorno Profesional
20
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
12
6
1
Prácticas Externas
31
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A Aquae por descubrir

A arbitraxe no sector turístico galego

A experiencia vivida do turismo na Torre de Hércules

A feira franca de Pontevedra e o seu valor turístico

A reputación online dos hoteis catro estrelas da zona centro de A Coruña

Análise da estratexia de turismo Galicia 2020

Análise do top ten e o seu éxito turístico

Análise e evolución da Semana Santa de Málaga

Aproximación ao patrimonio cultural en Ferrol: A obra de Rodolfo Ucha e Torrente Ballester como posibles recursos turísticos

As franquicias no mundo hoteleiro: O caso dos paradores de turismo de España s.m.e.,S.A.

As oktoberfest e feiras de cervexa artesá como recurso turístico

As repercusións do turismo de masas para a poboación local de Barcelona

Cambios na seguridade aérea tras os atentados do 11S

Comportamento do consumidor de turismo de cruceiros con respeto a responsabilidade social corporativa: o caso de Galicia

Creación e xestión dun hotel de temática oriental

Desenvolvemento do plan económico dun albergue no Camiño Inglés

Estratexias de comunicación e promoción turística da ciudade de Astorga

Estudo da efectividade das tarxetas de fidelización das compañías aéreas en Galicia

Estudo do potencial turístico da comarca do Bierzo entorno a Enoloxía e o Camiño de Santiago

Estudo pontencial do desenvolvemento turístico industrial en As Pontes de García Rodríguez: Actividades e proxectos. Proxecto de turismo industrial.

Eventos deportivos en A Coruña. Impacto e viabilidade turística das carreiras populares.

Evolución da publicidade e as RR.PP. no marco da promoción turística

Experiencia vivida do turismo: Mallorca como destino

Festas históricas en Galicia e a súa repercusión turística

Hostal dos Reies Católicos: historia, análise e estratexia comercial

Marketing de cidades

Marketing de Experiencias. O caso dos Influencers

Monumento Natural: Praia das Catedrais, como modelo de desenvolvemento turístico

O impacto das redes sociais no mundo do turismo: "non veñas a Galicia porque..."

O inglés na industria hoteleira: caso aplicado ao hotel NH Collection Eurobuilding

O mercado do surf. O surf camp como modelo de negocio na ría de Muros

O parque nacional das illas atlánticas como destino turístico sostible

O Turismo idiomático en Malta

O turismo nas redes sociais. Wanderlust: proxecto de una rede social

O uso do xeomarketing na promoción turística

Os efectos do surf no sector turístico. O caso Pantin Classic

Os estudos de turismo na universidade española

Patrimonio da Antártida

Plan de interpretación para as meninas de canido

Plan Estratéxico de Turismo de Malpica

Recuperación de camiños medievais como motor da economía local

Relación entre desenvolvemento local e turismo na comarca de Ferrol

Revisión histórica e previsión de futuro do tranvía de A Coruña

Ruta termal a través do Camiño de Santiago

Turismo idiomático. O caso de Cambridge

Turismo nos países árabes: tesouros arqueolóxicos en risco

Turismo sostible: o efecto AirBnb en Madrid

Turistas conectados: que información ofrecen os seus visitantes as aplicacións turísticas de A Coruña

A fidelidade no sector aloxamentos: O caso dos Paradores en Galicia

A ruta pondaliana: potencialidades e propostas para a súa dinamización dende A Coruña

As claves do novo viaxeiro social

As motivacións dos turistas gays

Autobús turístico en A Coruña

Axencia de Viaxes especializada en eventos musicais

Características e peculiaridades do turismo de monocultivo: O caso de Calviá

Creación web de eventos deportivos

Dépor experience: Creación do Tour-museo do Real Club Deportivo de A Coruña

Emas e Iso 14001

Estereotipos do turismo LGBT en España

Estudo da imaxe da gastronomía galega nos turistas

Estudo da planta aloxativa do Camiño Inglés

Grief Tourism. Naufraxios en Galicia

Intermodalidade ao transporte aéreo en Galicia

O Camiño non é só o que se conta

O Melting Pot de Santiago de Compostela

O vocabulario turístico-gastronómico: problemática na súa traducción e interpretación a través de 'Everything but the Squeal' de John Barlow

Perfil do turista que visita A Coruña

'Storytelling' aplicado ao marketing de destinos turísticos

Turismo accesible nos museos de A Coruña

Turismo e cidade: O caso da ensenada do Orzán

Turismo negro: O turismo de catástrofes e a súa repercusión turística. O caso das Torres Xemelgas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 80