Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais

2017/2018 · 354 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 17.640
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.104
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 228
% créditos repetidos 2015/2016 7,02
Total de créditos matriculados 2015/2016 18.970
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 387
Homes 2015/2016 123
Mulleres 2015/2016 264
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,02
Taxa de evaluación 2015/2016 95,57
Taxa de éxito 2015/2016 86,9
Taxa de rendemento 2015/2016 83,05

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 91.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 18.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.470
% créditos repetidos 2015/2016 24,58
Total de créditos matriculados 2015/2016 121.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.447
Homes 2015/2016 1.167
Mulleres 2015/2016 1.280
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,58
Taxa de evaluación 2015/2016 85,12
Taxa de éxito 2015/2016 77,63
Taxa de rendemento 2015/2016 66,08

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 13.430
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 858
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 204
% créditos repetidos 2014/2015 7,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 14.500
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 290
Homes 2014/2015 110
Mulleres 2014/2015 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,99
Taxa de evaluación 2014/2015 96,52
Taxa de éxito 2014/2015 88,94
Taxa de rendemento 2014/2015 85,84

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de evaluación 2014/2015 84,89
Taxa de éxito 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 9.024
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 648
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 6,7
Total de créditos matriculados 2013/2014 9.672
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 195
Homes 2013/2014 78
Mulleres 2013/2014 117
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,6
Taxa de evaluación 2013/2014 97,15
Taxa de éxito 2013/2014 89,27
Taxa de rendemento 2013/2014 86,72

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de evaluación 2013/2014 83,71
Taxa de éxito 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento 2013/2014 64,96

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
34
0
0
Principios de Microeconomía
34
11
2
Economía da Empresa: Función Organizativa
34
4
0
Matemáticas I
35
16
2
Historia da Empresa
33
5
1
Economía da Empresa: Función Financeira
31
9
1
Xeografía do Turismo
32
1
6
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
32
2
2
Idioma Moderno: Inglés
34
6
3
Patrimonio Cultural
36
3
0
Informática de Xestión e do Coñecemento
32
3
1
Introdución ao Turismo
34
0
2

2º Curso

Dereito Mercantil
25
6
1
Estatística I
33
6
0
Matemáticas II
27
5
4
Análise das Operacións Financeiras
33
5
2
Macroeconomía
31
2
2
Informática Aplicada á Empresa
36
3
2
Socioloxía do Turismo
28
4
1
Intermediación Turística e Transporte I
32
0
0
Aloxamentos e Restauración I
33
1
2
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
31
3
1
Márketing Turístico
30
3
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
15
0
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
16
2
1

3º Curso

Economía Mundial e Española
22
3
1
Réxime Fiscal da Empresa I
10
9
4
Contabilidade Financeira I
14
6
1
Organización de Empresas
27
1
0
Estatística II
22
1
0
Bases de Datos para a Empresa
19
7
0
Recursos Territoriais Turísticos
29
0
0
Intermediación Turística e Transporte II
29
0
0
Aloxamentos e Restauración II
27
0
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
29
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
23
2
0
Segundo Idioma Moderno II: Francés
11
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
11
4
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
35
0
1
Principios de Microeconomía
31
9
3
Economía da Empresa: Función Organizativa
33
5
0
Matemáticas I
28
18
2
Historia da Empresa
41
5
0
Economía da Empresa: Función Financeira
37
5
2
Xeografía do Turismo
32
4
3
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
33
1
2
Idioma Moderno: Inglés
35
7
3
Patrimonio Cultural
30
5
1
Informática de Xestión e do Coñecemento
36
1
2
Introdución ao Turismo
33
2
1

2º Curso

Dereito Mercantil
29
0
0
Estatística I
21
6
0
Matemáticas II
20
2
4
Análise das Operacións Financeiras
21
5
0
Macroeconomía
22
5
1
Informática Aplicada á Empresa
23
6
0
Socioloxía do Turismo
30
0
0
Intermediación Turística e Transporte I
31
0
0
Aloxamentos e Restauración I
26
5
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
24
1
0
Márketing Turístico
30
1
0
Segundo Idioma Moderno I: Francés
12
0
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
16
1
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30