Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 68
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 52
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 3.515
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.507
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 717
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 291
% créditos repetidos 2018/2019 28,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,68
Taxa de evaluación 2018/2019 82,71
Taxa de éxito 2018/2019 74,2
Taxa de rendemento 2018/2019 61,37
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 91,24
Taxa de graduación 2014/2015 16
Taxa de abandono 2016/2017 29,41

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 574
Homes 2018/2019 165
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.320
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.340
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.863
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.112
% créditos repetidos 2018/2019 19,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,56
Taxa de evaluación 2018/2019 84,89
Taxa de éxito 2018/2019 82,91
Taxa de rendemento 2018/2019 70,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 84
Homes 2017/2018 12
Mulleres 2017/2018 72
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 3.879
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.200
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 388,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 291
% créditos repetidos 2017/2018 17,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 46,18
Taxa de evaluación 2017/2018 78,31
Taxa de éxito 2017/2018 72,44
Taxa de rendemento 2017/2018 56,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 85,33
Taxa de graduación 2013/2014 51,61
Taxa de abandono 2015/2016 10,34

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 71
Homes 2016/2017 14
Mulleres 2016/2017 57
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 3.918
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 3.026
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 661,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 231
% créditos repetidos 2016/2017 22,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,18
Taxa de evaluación 2016/2017 79,59
Taxa de éxito 2016/2017 86,92
Taxa de rendemento 2016/2017 69,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 89,34
Taxa de graduación 2012/2013 40,91
Taxa de abandono 2014/2015 29,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
16
3
3
Lingua Galega 1
19
6
3
Lingua Inglesa 1
7
13
1
Lingüística Xeral
15
8
5
Introdución aos Estudos Literarios
17
3
5
Lingua e Cultura Clásica
14
6
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
18
2
10
Lingua Inglesa 2
9
13
4
Historia
10
15
10
Literatura Inglesa 1
9
13
3

2º Curso

Literatura Española
3
6
3
Literatura Galega
8
6
3
Lingua Española 2
12
3
0
Lingua Galega 2
9
2
0
Lingua Inglesa 3
9
0
0
Idioma Moderno: Francés
0
0
2
Literatura Inglesa 2
10
1
2
Técnicas de Tradución
10
1
2
Lingua Inglesa 4
10
1
3
Idioma Moderno: Italiano
11
3
0
Idioma Moderno: Portugués
2
0
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
2
0
2
Morfoloxía do Español
5
3
1
Literatura Española Medieval
14
3
1
Literatura Española do Século de Ouro 1
5
2
1
Sintaxe do Español
2
3
1
Historia do Español
6
0
1
Literatura Española do Século de Ouro 2
5
1
3
Lecturas de Literatura Española. Prosa
3
0
0
Español Actual
4
0
0
A Literatura Inglesa nos seus Textos
Lecturas de Literatura Española. Teatro
2
0
0
Variedades do Español
2
0
0
Literatura Galega Contemporánea
Estruturas e Variedades do Latín
Técnicas de Redacción en Inglés
Linguaxe, Discurso e Comunicación
0
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
9
0
1
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
8
0
2
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
12
0
1
Literatura Hispanoamericana
8
0
2
Gramática do Texto
8
2
3
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
8
0
2
Traballo Fin de Grao
11
0
13
Técnicas de Investigación Literaria
3
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
7
0
0
Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
Literatura Latina
Lecturas de Literatura Española. Poesía
2
0
1
Análise Lingüística de Textos Españois
8
0
1
Lingua e Sociedade
1
0
0
Literatura Comparada
1
0
0
Literatura e Artes Visuais
3
0
0
Lingua Galega e Usos
1
0
0
Español como L2
4
0
0
Idioma Moderno 4: Francés
Idioma Moderno 4: Italiano
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
13
4
5
Lingua Galega 1
8
10
4
Lingua Inglesa 1
12
6
1
Lingüística Xeral
11
7
6
Introdución aos Estudos Literarios
9
8
3
Lingua e Cultura Clásica
16
7
3
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
9
7
7
Lingua Inglesa 2
8
9
3
Historia
4
14
6
Literatura Inglesa 1
16
6
4

2º Curso

Literatura Española
7
1
1
Literatura Galega
6
1
3
Lingua Española 2
3
2
1
Lingua Galega 2
4
2
1
Lingua Inglesa 3
4
1
0
Idioma Moderno: Francés
0
1
0
Literatura Inglesa 2
9
0
2
Técnicas de Tradución
6
0
2
Lingua Inglesa 4
5
4
2
Idioma Moderno: Italiano
2
1
1
Idioma Moderno: Portugués
1
0
1

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
8
0
4
Morfoloxía do Español
6
8
3
Literatura Española Medieval
11
16
5
Literatura Española do Século de Ouro 1
10
4
3
Sintaxe do Español
6
1
6
Historia do Español
5
4
9
Literatura Española do Século de Ouro 2
7
3
9
Lecturas de Literatura Española. Prosa
9
0
1
Español Actual
5
1
1
A Literatura Inglesa nos seus Textos
Linguas do Mundo
1
0
1
Lecturas de Literatura Española. Teatro
9
0
1
Variedades do Español
6
0
1
Técnicas de Redacción en Inglés
1
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
1
0
0
Filosofía e Literatura
1
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
3
0
0
Idioma Moderno 2: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 2: Portugués
Idioma Moderno 3: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 3: Portugués

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
20
0
1
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
9
1
5
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
17
0
4
Literatura Hispanoamericana
9
2
2
Gramática do Texto
6
6
3
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
11
1
3
Traballo Fin de Grao
20
0
16
Técnicas de Investigación Literaria
10
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
6
0
0
Literatura Latina
1
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
5
0
2
Análise Lingüística de Textos Españois
15
0
2
Lingua e Sociedade
Literatura e Cultura
1
1
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
Literaturas Románicas
0
0
1
Lingua Galega e Usos
2
0
0
Español como L2
2
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
2
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
6
2
3
Lingua Galega 1
4
6
0
Lingua Inglesa 1
7
1
2
Lingüística Xeral
7
2
5
Introdución aos Estudos Literarios
9
0
4
Lingua e Cultura Clásica
6
4
6
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
9
0
9
Lingua Inglesa 2
4
3
4
Historia
11
7
4
Literatura Inglesa 1
6
8
5

2º Curso

Literatura Española
8
1
2
Literatura Galega
7
2
2
Lingua Española 2
10
1
1
Lingua Galega 2
9
1
2
Lingua Inglesa 3
10
1
2
Idioma Moderno: Francés
2
1
0
Literatura Inglesa 2
7
1
3
Técnicas de Tradución
8
0
2
Lingua Inglesa 4
7
0
5
Idioma Moderno: Italiano
6
0
2
Idioma Moderno: Portugués
2
1
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
15
0
4
Morfoloxía do Español
13
1
6
Literatura Española Medieval
6
12
10
Literatura Española do Século de Ouro 1
11
1
4
Sintaxe do Español
12
0
4
Historia do Español
9
0
7
Literatura Española do Século de Ouro 2
14
2
7
Lecturas de Literatura Española. Prosa
6
0
0
Español Actual
4
0
1
A Literatura Inglesa nos seus Textos
Linguas do Mundo
Lecturas de Literatura Española. Teatro
4
0
1
Variedades do Español
10
1
1
Literatura Galega Contemporánea
Historia e Cultura de Galicia
0
0
1
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
Filosofía e Literatura
1
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
Idioma Moderno 2: Italiano
2
0
0
Idioma Moderno 2: Portugués
4
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
2
0
0
Idioma Moderno 3: Portugués
2
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
23
0
1
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
20
3
2
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
21
0
0
Literatura Hispanoamericana
19
1
1
Gramática do Texto
19
2
2
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
19
1
1
Traballo Fin de Grao
12
0
14
Técnicas de Investigación Literaria
18
0
2
Cuestións de Historia da Lingua Española
9
0
0
Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
Literatura Latina
7
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
8
0
1
Análise Lingüística de Textos Españois
13
0
0
Lingua e Sociedade
2
0
0
Literatura e Cultura
3
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
3
1
0
Literaturas Románicas
1
0
0
Literatura e Artes Visuais
3
0
0
Lingua Galega e Usos
2
0
0
Español como L2
7
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
1
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
2
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A influencia anglosaxoa na novela española, o modelo quixotesco e o caso de “The Female Quixote”

As prendas de amor na antiga lírica popular hispánica

Formación de palabras en español: sufixación en neoloxismos

Innovación léxica no campo dos deportes electrónicos: neoloxismos no español dos xogadores de League of Legends

Malinche, dúas caras e unha mesma moneda. Estudo da novela Malinche de Laura Esquivel

Mensaxe nunha botella: estudio do poema Todesfuge de Paul Celan

Novela e historia en La última hermana, de Jorge Edwards

O amor como enfermidade. Estudo da novela Del amor y otros demonios de Gabriel García Marquéz

O lunfardo: unha herdanza viva a través do tango

Os dobres acentuais do español nos dicionarios

Procedementos e técnicas de traducción en soportes audiovisuais. Análise na serie Peaky Blinders

"A nostalxia do fogo". A teorización poética de José Ángel Valente.

A "Antígona" de Xosé María Pemán

A Autobiografía e a correspondencia de Gómez de Avellaneda desde a perspectiva de xénero

A concepción amorosa de Pedro Salinas en "La voz a ti debida", "Razón de Amor" e "Largo Lamento"

A interpretación da Conquista nas Crónicas de Indias. Estudo sobre a Historia verdadeira da conquista da Nova España (1632) de Bernal Díaz del Castillo

A presenza de préstamos italianos na prensa deportiva española

As combinacións léxicas en textos académicos. Estudo baseado nun corpus

As relacions festivas no seculo de oro.O matrimonio de Felpe IIi e o seu impacto artistico

Edición, anotación e estudo dunha 'Relación de sucesos' do século XVII

Estudo comparativo de dúas comedias de Lope de Vega: "El acero de Madrid" y " La discreta enamorada"

Historia e interpretación do Imperio Inca nas crónicas de Indias. Sobre os Comentarios Reales do Inca Garcilaso de la Vega.

Literatura e revolución en Chiapas. Estudio sobre os relatos do Subcomandante Marcos

Memorias en feminino. Entre Fabbri e Menchú.

O alumnado estranxeiro nas nosas aulas. Estado da cuestión e proposta didáctica.

O léxico do feminismo en Twitter

O tratamento da muller na literatura dos Séculos de Ouro

Santiago Casares Quiroga como personaxe literario. Unha aproximación á cultura da memoria desde a literatura comparada

'Torneo famoso que en la corte de Madrid hizo el Almirante de Castilla...' Edición, anotación e estudo dunha relación de sucesos (1623)

Unidade didáctica de español como lingua estranxeira. Aplicación a un grupo infantil en situación de inmersión lingüística

'Ut pictura poesis': Rafael Alberti e 'A la Pintura'

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30