Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 17
Homes 2018/2019 5
Mulleres 2018/2019 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 994,5
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 994,5
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,5
Taxa de evaluación 2018/2019 95,48
Taxa de éxito 2018/2019 99,53
Taxa de rendemento 2018/2019 95,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.160
Homes 2018/2019 484
Mulleres 2018/2019 1.676
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.853
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.356
% créditos repetidos 2018/2019 7,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,86
Taxa de evaluación 2018/2019 94,05
Taxa de éxito 2018/2019 95,56
Taxa de rendemento 2018/2019 89,87

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Aplicación das TIC na Innovación Educativa 
17
0
0
Metodoloxía de Investigación Educativa 
17
0
0
AICLE: Aprendizaxe Integrada de Contidos en Linguas Estranxeiras 
16
0
0
Deseño de Proxectos Interdisciplinares 
16
1
0
Análise de Experiencias Interdisciplinares 
17
0
0
A Contorna como Recurso Educativo 
17
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster 
12
0
4

Prácticas Externas

Prácticum 
14
0
1

Disciplinas Optativas

Investigación e Innovación en Didáctica das Ciencias Experimentais 
12
0
1
Investigación e Innovación en Didáctica da Matemática 
3
0
0
Investigación e Innovación en Didáctica da Lingua e a Literatura Estranxeira (Inglés/Francés) 
6
0
0
Procesos e Estratexias en Fotografía e Arte Contemporánea 
15
0
0
Investigación e Innovación en Didáctica das Artes Visuais 
16
0
0
Expresión Musical e Novas Tecnoloxías. Estratexias Didácticas 
9
0
0
Investigación e Innovación en Educación Musical 
5
0
0
Traballo por Proxectos en Educación Física 
11
0
0
Investigación e Innovación en Didáctica da Expresión Corporal 
8
0
0
Intervención Didáctica en Espazos Culturais 
11
0
0
Investigación e Innovación en Didáctica das Ciencias Sociais 
11
0
0
Novas Tendencias na Educación Ambiental 
11
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A construcción do modelo de ser vivo a través da metodoloxía de indagación

Aplicación do Modelo de Educación Deportiva en Educación Primaria

Estereotipos de xénero na percepción corporal do alumnado de Educación Primaria. Implicacións didácticas.

Estudo sobre as carencias de recursos AICLE para a aula plurilingüe

O conto musical. Unha proposta didáctica baseada na diversidade de linguaxes. Comparativa entre alumnado do primeiro ciclo de Educación Infantil.

O desenvolvemento da competencia científica na Educación Primaria: a adaptación dos animais

O uso da fotografía documental en Educación Primaria: Arte, urbanismo e concepción espazo-tempo.

Propostas activas para patios escolares, un estudo descritivo

PROXECTO LOVA: Unha proposta de interdisciplinaridade e innovación educativa a través da ópera

Representacións sociais do alumnado de 6º de Educación Primaria sobre a poboación inmigrante.

Traballando a Educación Ambiental en Educación Primaria a través da indagación

Un sentido bilingüe do mundo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20