Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María Josefa
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, María Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta María
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 49
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.016
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.944
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 30
% créditos repetidos 2017/2018 3,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 41,14
Taxa de evaluación 2017/2018 96,73
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 96,89
Taxa de graduación 2016/2017 90
Taxa de abandono 2015/2016 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.074
Homes 2017/2018 1.070
Mulleres 2017/2018 1.004
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.640
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.930
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.520
% créditos repetidos 2017/2018 25,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,53
Taxa de evaluación 2017/2018 83,6
Taxa de éxito 2017/2018 75,33
Taxa de rendemento 2017/2018 62,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 37
Homes 2016/2017 18
Mulleres 2016/2017 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.794
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.752
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 2,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 48,49
Taxa de evaluación 2016/2017 93,31
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 93,31
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,62
Taxa de graduación 2015/2016 70
Taxa de abandono 2014/2015 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 23
Homes 2015/2016 8
Mulleres 2015/2016 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.170
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.152
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 1,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,87
Taxa de evaluación 2015/2016 95,38
Taxa de éxito 2015/2016 98,92
Taxa de rendemento 2015/2016 94,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 88
Taxa de abandono 2013/2014 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.107
Homes 2015/2016 1.059
Mulleres 2015/2016 1.048
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 111.000
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 82.790
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 17.780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 10.390
% créditos repetidos 2015/2016 25,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,66
Taxa de evaluación 2015/2016 84,49
Taxa de éxito 2015/2016 76,68
Taxa de rendemento 2015/2016 64,79

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de directivos
30
0
0
Xogo de empresa
30
0
0
Prácticas en empresas
23
0
0
Análise do ámbito
39
0
0
Dereito de empresa
29
0
0
Dirección de marketing
39
0
0
Dirección de recursos humáns
39
0
0
Dirección financeira
39
0
0
Dirección xeral
29
0
0
Xestión da empresa familiar
29
0
0
Sistemas de información. Xestión das TIC
39
0
0

Traballo de fin de máster

Traballo fin de máster
28
0
11

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de directivos
29
0
1
Xogo de empresa
29
0
1
Prácticas en empresas
21
0
1
Análise do ámbito
29
0
1
Dereito de empresa
29
0
1
Dirección de marketing
29
0
1
Dirección de recursos humáns
29
0
1
Dirección financeira
29
0
1
Dirección xeral
29
0
1
Xestión da empresa familiar
29
0
1
Sistemas de información. Xestión das TIC
29
0
1

Traballo de fin de máster

Traballo fin de máster
26
0
11

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de directivos
20
0
0
Xogo de empresa
20
0
0
Prácticas en empresas
11
0
1
Análise do ámbito
20
0
0
Dereito de empresa
20
0
0
Dirección de marketing
20
0
0
Dirección de recursos humáns
20
0
0
Dirección financeira
20
0
0
Dirección xeral
20
0
0
Xestión da empresa familiar
20
0
0
Sistemas de información. Xestión das TIC
20
0
0

Traballo de fin de máster

Traballo fin de máster
13
2
8

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A creación dun medio de comunicación: Diario Pressente

A empresa familiar e proposta dun protocolo para Tafrigal, S.L.

Análise económico financieira en situacións de incertidumbre de Bodega Galibas

Análise económico financieiro en situacións de incerteza do Xornal Dixital Pressente

Análise estratéxica de 'Bodegas Galibas S.R.L.U.'

Aplicación dos Métodos de Decisión Multicriterios prá elección da compañía de paquetería de Tesouros Sagrados

As crises empresariais e a súa xestión. Enfoque no sector agroganadeiro español.

AUTOTRACK: Modelo de negocio e Plan de Comunicación Corporativa

Calvo Electricidad del Automóvil S.L.: O proceso de planificación empresarial dende o ámbito dunha empresa familiar

Calvo Electricidad del Automóvil SL. Gran Coruña. Posicionamiento: Oferta Vs. Demanda

Captación e retención de clientes. Unha aplicación ó sector bodegueiro.

Cooperativa de Traballo Asociado 'Xuvenca' nun ambiente de cambio: o fin das cotas leiteiras

Creación dun xornal dixital. Estratexias a implementar para atraer a un determinado segmento.

Creación dunha edición en inglés do diario Pressente

Empresa de servizos técnicos agrogandeiros 'Xuvenca'. O marketing e as estratexias de crecemento.

Estruturación Dos Procesos Da Selección para á implementación nunha sucursal en Chile.

Exportación de viño os EE.UU. de América e a súa regulación

Informe e estudo de marketing da empresa Neptune S.L.

Marketing aplicado a Tafrigal, S.L

Plan de Lanzamento desde a Óptica do Marketing e Comunicación.

Plan de marketing da empresa 'DoAgro'

Plan de marketing para un novo proxecto de negocio: Tesouros Sagrados

Proposta de elaboración dun protocolo familiar aplicable ao grupo empresarial AD Regueira

Tecnoloxías Blockchain para a Industria Automobilística

Tesouros Sagrados: análise socioeconómico do territorio de implantación

Tesouros Sagrados: Proxecto de expansión internacional

XUVENCA: Servizos de asesoramento para o sector agrogandeiro. Planificación de RRHH nunha cooperativa de traballo asociado.

Xuvenca: Servizos Técnicos Agrogandeiros

A innovación nun mercado maduro. Xestión de instalacións deportivas

Análise da venda polo miúdo de produtos galegos: Alende Galicia.

Análise da venta ao por menor de productos galegos: Alende Galicia.

Análise dunha empresa caso: Taller de reparación de embarcacións de recreo

Aplicación do proceso de análise xerárquico (AHP) para a ubicación do taller de embarcacións Neptune S.L

Automatización de procesos e xestión de Alende Galicia con Microsoft Excel

Creación dun centro deportivo innovador. Automatización dos procesos de contabilidade e de xestión.

Creación dunha instalación deportiva. Introdución e análise do risco no plan financeiro do proxecto

Creación dunha web e-commerce e análise de datos para a xestión de stock mediante IA

Do Agro, S.A.Plan de recursos humanos. Sistema de selección de persoal.

DoAgro S.A. Informes de xestión

Empresa de reparación de embarcacións de recreo. Selección do persoal por competencias.

Evaluación do rendemento en Do Agro. Aplicación á política de retribución flexible

Implantación dun sistema automatizado de contabilidade e información.

Modelo H2Ocio de xestión de instalacións deportivas

Neptune. Taller de embarcacións de recreo. O paradoxo da calidade

Plan de expansión de unha empresa de venda de produtos galegos

Plan de mercadotecnia para unha aplicación móbil para xestionar as relacións familiares

Planificación Estratéxica: Implantación dun Balanced Scorecard.

Sector das telecomunicacións en España

Sistemas de información para a xestión empresarial

Tafrigal, S.L. e a Empresa Familiar

Venda de produtos agrícolas. Axuda á toma de decisións. Análise multicriterio na selección de provedores

Venda de produtos agropecuarios. Implantación dun sistema de información contable.

Venda polo miúdo de electrónica de consumo. Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME.

Xestión das instalacións deportivas. Negocio en EEUU

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 30