Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.152
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 1,54
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.170
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 23
Homes 2015/2016 8
Mulleres 2015/2016 15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,87
Taxa de evaluación 2015/2016 95,38
Taxa de éxito 2015/2016 98,92
Taxa de rendemento 2015/2016 94,36
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 3,33
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 88

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 91.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 18.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.470
% créditos repetidos 2015/2016 24,58
Total de créditos matriculados 2015/2016 121.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.447
Homes 2015/2016 1.167
Mulleres 2015/2016 1.280
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,58
Taxa de evaluación 2015/2016 85,12
Taxa de éxito 2015/2016 77,63
Taxa de rendemento 2015/2016 66,08

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.440
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0,41
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.446
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 26
Homes 2014/2015 18
Mulleres 2014/2015 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,62
Taxa de evaluación 2014/2015 97,93
Taxa de éxito 2014/2015 99,15
Taxa de rendemento 2014/2015 97,1
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 93,33

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de evaluación 2014/2015 84,89
Taxa de éxito 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.758
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.758
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 30
Homes 2013/2014 10
Mulleres 2013/2014 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,6
Taxa de evaluación 2013/2014 99,32
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 99,32
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de evaluación 2013/2014 83,71
Taxa de éxito 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento 2013/2014 64,96

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de directivos
24
1
0
Xogo de empresa
24
1
0
Prácticas en empresas
14
0
1
Análise do ámbito
25
0
0
Dereito de empresa
25
0
0
Dirección de marketing
25
0
0
Dirección de recursos humáns
25
0
0
Dirección financeira
25
0
0
Dirección xeral
25
0
0
Xestión da empresa familiar
25
0
0
Sistemas de información. Xestión das TIC
25
0
0

Traballo de fin de mestrado

Traballo fin de mestrado
22
0
4

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de directivos
30
0
0
Xogo de empresa
30
0
0
Prácticas en empresas
23
0
0
Análise do ámbito
30
0
0
Dereito de empresa
30
0
0
Dirección de marketing
30
0
0
Dirección de recursos humáns
30
0
0
Dirección financeira
30
0
0
Dirección xeral
30
0
0
Xestión da empresa familiar
30
0
0
Sistemas de información. Xestión das TIC
30
0
0

Traballo de fin de mestrado

Traballo fin de mestrado
28
0
2

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

? Creación dunha instalación deportiva. Introdución e análise do risco no plan financeiro do proxecto

A innovación nun mercado maduro. Xestión de instalacións deportivas

Análise da venda polo miúdo de produtos galegos: Alende Galicia.

Análise da venta ao por menor de productos galegos: Alende Galicia.

Análise dunha empresa-caso: Taller de reparación de embarcacións de recreo

Aplicación do proceso de análise xerárquico (AHP) para a ubicación do taller de embarcacións Neptune S.L

Automatización de procesos e xestión de Alende Galicia con Microsoft Excel

Creación dun centro deportivo innovador. Automatización dos procesos de contabilidade e de xestión.

Creación dunha web e-commerce e análise de datos para a xestión de stock mediante IA

Do Agro, S.A.Plan de recursos humanos. Sistema de selección de persoal.

DoAgro S.A. Informes de xestión

Empresa de reparación de embarcacións de recreo. Selección do persoal por competencias.

Evaluación do rendemento en Do Agro. Aplicación á política de retribución flexible

Implantación dun sistema automatizado de contabilidade e información.

Modelo H2Ocio de xestión de instalacións deportivas

Neptune. Taller de embarcacións de recreo. O paradoxo da calidade

Plan de expansión de unha empresa de venda de produtos galegos

Plan de mercadotecnia para unha aplicación móbil para xestionar as relacións familiares

Planificación Estratéxica: Implantación dun Balanced Scorecard.

Sector das telecomunicacións en España

Sistemas de información para a xestión empresarial

Tafrigal, S.L. e a Empresa Familiar

Venda de produtos agrícolas. Axuda á toma de decisións. Análise multicriterio na selección de provedores

Venda de produtos agropecuarios. Implantación dun sistema de información contable.

Venda polo miúdo de electrónica de consumo. Implantación dun Sistema de Información Contable nunha PEME.

Xestión das instalacións deportivas. Negocio en EEUU

Agrolandia. As redes sociais como ferramenta de marketing e a forza que representan para as empresas no sector da moda

Agrolandia. Distribución de productos agropecuarios.

Agrolandia. Distribución de productos agropecuarios. Neurogastronomia. Saborear co cerebro.

Creación e Xestión do instalación deportiva "Vital Fitness S.L." e Estratexias de Marketing Online para Chocolates Ecuatorianos

Creación e xestión dunhas instalacións deportivas multidisciplinares

Empresa de venda polo miúdo de electrónica de consumo. Dirección dunha empresa e Protocolo Familiar

Modelo de Negocio: Servizos de xardinería

Sistema de incentivos para a motivación laboral

Taller de reparación de vehículos frigoríficos. Creación da empresa e elaboración do plan financeiro empregando o modelo Monte Carlo

Venda polo miúdo de electrónica de consumo. Marketing Sensorial

Venda polo miúdo de electrónica de consumo. Plan de Responsabilidade Social Corporativa. 'ClickClub'

Venta ao por menor de electrónica de consumo

Xestión de instalacións deportivas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30