Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Lado Sestayo, Rubén
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 43
Homes 2018/2019 21
Mulleres 2018/2019 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.740
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.692
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 18
% créditos repetidos 2018/2019 2,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 40,47
Taxa de evaluación 2018/2019 95,17
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 95,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 99,34
Taxa de graduación 2017/2018 89,74
Taxa de abandono 2016/2017 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.107
Homes 2018/2019 1.134
Mulleres 2018/2019 973
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 111.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.950
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.720
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.640
% créditos repetidos 2018/2019 27,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,83
Taxa de evaluación 2018/2019 83,4
Taxa de éxito 2018/2019 74,68
Taxa de rendemento 2018/2019 62,28

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 49
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.016
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.944
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 30
% créditos repetidos 2017/2018 3,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 41,14
Taxa de evaluación 2017/2018 96,73
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 96,89
Taxa de graduación 2016/2017 90
Taxa de abandono 2015/2016 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 37
Homes 2016/2017 18
Mulleres 2016/2017 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.794
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.752
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 2,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 48,49
Taxa de evaluación 2016/2017 93,31
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 93,31
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,62
Taxa de graduación 2015/2016 70
Taxa de abandono 2014/2015 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de Directivos
31
0
0
Xogo de Empresa
31
0
0
Prácticas en Empresas
26
0
1
Análise do Contorno
24
0
1
Dereito de Empresa
31
0
1
Dirección de Márketing
24
0
1
Dirección de Recursos Humanos
24
0
0
Dirección Financeira
24
0
1
Dirección Xeral
31
0
1
Xestión da Empresa Familiar
31
0
0
Sistemas de Información. Xestión das TIC
24
0
0

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
30
0
9

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de Directivos
30
0
0
Xogo de Empresa
30
0
0
Prácticas en Empresas
23
0
0
Análise do Contorno
39
0
0
Dereito de Empresa
29
0
0
Dirección de Márketing
39
0
0
Dirección de Recursos Humanos
39
0
0
Dirección Financeira
39
0
0
Dirección Xeral
29
0
0
Xestión da Empresa Familiar
29
0
0
Sistemas de Información. Xestión das TIC
39
0
0

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
28
0
11

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de Directivos
29
0
1
Xogo de Empresa
29
0
1
Prácticas en Empresas
21
0
1
Análise do Contorno
29
0
1
Dereito de Empresa
29
0
1
Dirección de Márketing
29
0
1
Dirección de Recursos Humanos
29
0
1
Dirección Financeira
29
0
1
Dirección Xeral
29
0
1
Xestión da Empresa Familiar
29
0
1
Sistemas de Información. Xestión das TIC
29
0
1

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
26
0
11

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A concentración no sector da distribución alimentaria polo miúdo

A internacionalización no sector da construción. Análise das principais empresas españolas.

A participación da muller na empresa familiar

Análise da viabilidade económico-financeira en situacións de incerteza da Editorial COREDI

Análise de proxectos para diversificación de investimentos

Análise de viabilidad económico-financieira da internacionalización dunha empresa do sector do recambio do automóvil

Análise dos sitios web dos balnearios galegos

Analise económica dunha empresa centrada no sector da restauración con presenza en internet

Análise económico-financieiro de Vitalsa S.L.

Analise financeira de Porto Magno

Big Data aplicado ás Operacións Financeiras no E-Commerce

Blockchain e Edición Dixital

Centro de adestramento deportivo ""RRSalud"

COLÚS S.L., particularidades da Empresa Familiar

Dixitalización da xestión da estratexia de RR.HH. nunha empresa de aluguer de vehículos eléctricos

Elaboración dun plan de marketing para a empresa D'Amarela

Estratexias de crecemento e de comunicación para o sector HVAC/R. O caso da empresa DAP Service Solutions

Estudo ambiental de D´Amarela

Grupo empresarial D´Amarela. Elaboración dun protocolo familiar

Imposto de Sociedades. Comparación entre España e Estados Unidos

O envellecemento poboacional e a sua positiva dimensión socioeconómica

O negocio familiar do grupo editorial

Plan de negocio de carsharing-O vehículo eléctrico como alternativa

Plataforma Dixital para promoción e comercialización da Comarca de O Salnés

Potenciación do transporte público na cidade de A Coruña

Produtos lácteos ecolóxicos: Canle de distribución. Caso práctico D’amarela

Proposta dun estudo do clima organizacional na empresa PORTO MAGNO. S.A.

Proxecto empresarial de unha minicentral hidroeléctrica no Río da Barra

Xestión estratéxica mediante o uso do Balance Scorecard no Proxecto Inmobiliario Porto Magno S.A.

Xuvenca: unha cooperativa de servizos agrogandeiros. Aplicación das novas tecnoloxías á mellora da rendibilidade económica da granxa.

A creación dun medio de comunicación: Diario Pressente

A empresa familiar e proposta dun protocolo para Tafrigal, S.L.

Análise económico financieira en situacións de incertidumbre de Bodega Galibas

Análise económico financieiro en situacións de incerteza do Xornal Dixital Pressente

Análise estratéxica de 'Bodegas Galibas S.R.L.U.'

Aplicación dos Métodos de Decisión Multicriterios prá elección da compañía de paquetería de Tesouros Sagrados

As crises empresariais e a súa xestión. Enfoque no sector agroganadeiro español.

AUTOTRACK: Modelo de negocio e Plan de Comunicación Corporativa

Calvo Electricidad del Automóvil S.L.: O proceso de planificación empresarial dende o ámbito dunha empresa familiar

Calvo Electricidad del Automóvil SL. Gran Coruña. Posicionamiento: Oferta Vs. Demanda

Captación e retención de clientes. Unha aplicación ó sector bodegueiro.

Cooperativa de Traballo Asociado 'Xuvenca' nun ambiente de cambio: o fin das cotas leiteiras

Creación dun xornal dixital. Estratexias a implementar para atraer a un determinado segmento.

Creación dunha edición en inglés do diario Pressente

Empresa de servizos técnicos agrogandeiros 'Xuvenca'. O marketing e as estratexias de crecemento.

Estruturación Dos Procesos Da Selección para á implementación nunha sucursal en Chile.

Exportación de viño os EE.UU. de América e a súa regulación

Informe e estudo de marketing da empresa Neptune S.L.

Marketing aplicado a Tafrigal, S.L

Plan de Lanzamento desde a Óptica do Marketing e Comunicación.

Plan de marketing da empresa 'DoAgro'

Plan de marketing para un novo proxecto de negocio: Tesouros Sagrados

Proposta de elaboración dun protocolo familiar aplicable ao grupo empresarial AD Regueira

Tecnoloxías Blockchain para a Industria Automobilística

Tesouros Sagrados: análise socioeconómico do territorio de implantación

Tesouros Sagrados: Proxecto de expansión internacional

XUVENCA: Servizos de asesoramento para o sector agrogandeiro. Planificación de RRHH nunha cooperativa de traballo asociado.

Xuvenca: Servizos Técnicos Agrogandeiros

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30