Máster Universitario en Lingüística Aplicada

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 9
Homes 2018/2019 1
Mulleres 2018/2019 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 378
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 360
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 18
% créditos repetidos 2018/2019 4,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 574
Homes 2018/2019 165
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.340
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.390
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.833
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.112
% créditos repetidos 2018/2019 18,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 9
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 264
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 234
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 18
% créditos repetidos 2017/2018 11,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 29,33
Taxa de evaluación 2017/2018 93,18
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 93,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,24
Taxa de graduación 2016/2017 50
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 6
Homes 2016/2017 1
Mulleres 2016/2017 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 267
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 240
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 21
% créditos repetidos 2016/2017 10,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 44,5
Taxa de evaluación 2016/2017 68,54
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 68,54
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2014/2015 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Modelos e Métodos na Lingüística Actual
4
0
0
Lingüística de Corpus
4
0
0
Lingüística Aplicada
4
0
0
Tecnoloxías Lingüísticas
4
0
0
Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos
4
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
3
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
6
0
3

A1. Lingüística Aplicada á Adquisición de Linguas

Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua
2
0
0
Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües
2
0
0
Aplicacións da Psicolingüística
2
0
0
Análise da Conversa Aplicada
2
0
0

B1. Ensino de Segundas Linguas

Avaliación
2
0
0
Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe
2
0
0
Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
2
0
0
Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas
2
0
0

A2. Linguas e Tecnoloxías

Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas
1
0
0
Procesamento da Linguaxe Oral
1
0
0
Dixitalización e Edición
1
0
0
A Información Lingüística e Internet
1
0
0

B2. Comunicación Profesional

Comunicación Multimodal
2
0
0
Comunicación Oral
2
0
0
Comunicación Escrita
2
0
0
Terminoloxía e Linguaxes Específicas
2
0
0

C2. Mediación e Planificación

Mediación Lingüística
1
0
0
Políticas Lingüísticas
1
0
0
Planificación Lingüística
1
0
0
Multilingüismo e Internet
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Modelos e Métodos na Lingüística Actual
3
0
1
Lingüística de Corpus
3
0
1
Lingüística Aplicada
3
0
1
Tecnoloxías Lingüísticas
3
0
1
Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos
3
0
1

Prácticas Externas

Prácticas Externas
3
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
1
0
5

A1. Lingüística Aplicada á Adquisición de Linguas

Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua
2
0
0
Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües
3
0
0
Aplicacións da Psicolingüística
3
0
0
Análise da Conversa Aplicada
3
0
0

B1. Ensino de Segundas Linguas

Avaliación
2
0
0
Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe
3
0
0
Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
2
0
0
Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas
3
0
0

A2. Linguas e Tecnoloxías

Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas
1
0
0
Procesamento da Linguaxe Oral
1
0
0
Dixitalización e Edición
1
0
0
A Información Lingüística e Internet
1
0
0

B2. Comunicación Profesional

Comunicación Multimodal
1
0
0
Comunicación Oral
1
0
0
Comunicación Escrita
1
0
0
Terminoloxía e Linguaxes Específicas
1
0
0

B3. Semántica, Gramática e Pragmática

Cuestións de Semántica e Sintaxe
0
0
1
Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática
0
0
1
Gramática e Discurso
0
0
1
Cuestións Actuais da Gramática
0
0
1

C3. Lingüística Contrastiva e Variación

Variación Lingüística
0
0
1
Temas de Lingüística Contrastiva
0
0
1
Contacto de Linguas e as súas Consecuencias
0
0
1
Cambio Lingüístico
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Modelos e Métodos na Lingüística Actual
3
0
0
Lingüística de Corpus
3
0
0
Lingüística Aplicada
4
0
0
Tecnoloxías Lingüísticas
4
0
0
Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos
3
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
3
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
4
0
1

A1. Lingüística Aplicada á Adquisición de Linguas

Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua
1
0
0
Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües
1
0
0
Aplicacións da Psicolingüística
2
0
0
Análise da Conversa Aplicada
1
0
0

B1. Ensino de Segundas Linguas

Avaliación
3
0
0
Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe
3
0
0
Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
2
0
0
Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas
2
0
0

C1. Lingua de Signos Española

Gramática e Léxico da Lingua de Signos Española
1
0
0
Usos Profesionais da Lingua de Signos Española
1
0
0
Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda
1
0
0
Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes
1
0
0

A2. Linguas e Tecnoloxías

Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas
1
0
0
Procesamento da Linguaxe Oral
1
0
0
Dixitalización e Edición
1
0
0
A Información Lingüística e Internet
1
0
0

B2. Comunicación Profesional

Comunicación Multimodal
1
0
0
Comunicación Oral
1
0
0
Comunicación Escrita
1
0
0
Terminoloxía e Linguaxes Específicas
1
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A utilización de corpus no estudio do léxico futbolístico

Contribución ao dicionario fraseolóxico galego-francés - Refráns e sentenzas positivas sobre a muller

A lexicografía dentro da lexicografía: o tratamento da terminoloxía lexicográfica no Diccionario da Lingua Española da Real Academia Española

Análise da conversa aplicada ao ensino do inglés como lingua estranxeira

Ensinanza do español como primeira lingua en República Dominicana.

Impacto e percepción das políticas de lingua galega e española sobre estudantes e traballadores/as dominicanos/as na cidade de A Coruña

Os contidos socioculturais nos libros de texto de francés lingua extranxeira

Unha clase de ELE para alumnos orientais: Descrición etnográfica e interpretación a partir do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 10