Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Educación Física).

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 50
Homes 2017/2018 40
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.431
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.395
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 2,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 28,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 7,41

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.133
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.656
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.500
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 108.000
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.607
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.968
% créditos repetidos 2017/2018 6,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 48
Homes 2016/2017 37
Mulleres 2016/2017 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.344
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.320
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 1,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 28
Taxa de evaluación 2016/2017 98,21
Taxa de éxito 2016/2017 99,09
Taxa de rendemento 2016/2017 97,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,31
Taxa de graduación 2015/2016 92,59
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 32
Homes 2015/2016 29
Mulleres 2015/2016 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 974
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 920
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 48
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 5,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 30,44
Taxa de evaluación 2015/2016 92,61
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 92,61
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 97,91
Taxa de graduación 2014/2015 96,3
Taxa de abandono 2013/2014 3,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
43
1
0
Función titorial e orientación académica
44
0
0
Educación e linguas en Galicia
43
1
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
1
0
0
Educación, sociedade e política educativa
1
0
0

Prácticum

Practicum
20
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
43
1
4

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
1
0
0
Atención á diversidade na educación física
1
0
0

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
44
0
0
O deporte na idade escolar
1
0
0
Educación física e educación en valores
1
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
44
0
0
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
44
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
26
0
1
Función titorial e orientación académica
27
0
1
Educación e linguas en Galicia
26
0
1
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum
22
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
25
0
7

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
Atención á diversidade na educación física

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
27
0
1
O deporte na idade escolar
1
0
0
Educación física e educación en valores
1
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
27
0
1
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
27
0
1

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
27
0
0
Función titorial e orientación académica
26
0
1
Educación e linguas en Galicia
27
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum
17
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
23
2
2

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
Atención á diversidade na educación física

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
26
0
1
O deporte na idade escolar
2
0
0
Educación física e educación en valores
2
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
26
0
1
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
26
0
1

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Classcraft.Desenvolvemento dun proxecto innovador na materia de Educación Física. Basado na técnica de aprendizaxe de gamificación

Deseño dunha programación para nenos e nenas en Educación Física.

Elaboración dunha programación curricular para un trimestre de 1º de Bacharelato.

Planificación Curricular 1º Bacharelato (I.E.S. Eduardo Blanco Amor)

Planificación curricular para 1º Bacharelato

Planificación curricular para 1º de Bacharelato

Planificación curricular para 3º ESO

Porposta de planificación curricular de Educación Física orientada ao primeiro curso da educación secundaria obrigatoria.

Programación curricular da Educación Física nun curso de 1º de Bacharelato.

Programación curricular na EF para 3º ESO

Programación Didáctica 1º ESO

Programación didáctica anual de Educación Física (4º ESO)

Programación Didáctica de Educación Física en 1º de ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 3º ESO

Programación didáctica de Educación Física para o alumnado de 2ºESO do IES María Casares

Programación didáctica de Educación Física para primeiro de ESO

Programación didáctica para 1º da ESO

Programación didáctica para 1º ESO

Programación didáctica para 2º da ESO no IES "Isaac Díaz Pardo"

Programación didáctica para primeiro da ESO

Programación didáctica trimestral para 3º da ESO

Programación Didática de Educación Física para 3º ESO

Programación do 1º curso de bacharelato do departamento de educación física

Proposta para a inclusión do skate na educación física secundaria

Proxecto Integrado Conéctate coa natureza

Proxecto integrado: 'O gran xogo do ganso'

As competencias clave na educación física ¿unha realidade ou unha aspiración?

Da educación postural ao pilates. Proposta de secuenciación para ESO

Educación en valores a través da Educación Física en Secundaria e Bacharelato: Revisión bibliográfica

Educación Física: Programación didáctica de 2º da E.S.O. para o I.E.S. Salvador de Madariaga

Estudo comparativo das relacións sociais na aula e en Educación Física nun grupo de 4º da E.S.O.

Estudo evolutivo dos hábitos e a práctica da actividade física no alumnado do IES Murgados entre os cursos 2013/2014 e 2015/2016

O ensino de primeiros auxilios en educación física con flipped classroom: proposta didáctica para 3º ESO.

Planificación Curricular Anual de Educación Física. 2º Curso de E.S.O

Planificación curricular: Programación anual para 3º da E.S.O

Planificación curricular: Programacion anual para primeiro de Bacharelato.

Planificación da asignatura 'Reforzo da Educación Física" para 1º y 2º da E.S.O. do I.E.S. María Casares

Programación 4º E.S.O. do Departamento de Educación Física

Programación curricular en E.F. para 3º da E.S.O. no I.E.S. Urbano Lugrís.

Programación didáctica anual en 3º ESO para Educación Física

Programación Didáctica Anual en 3º ESO para Educación Física

Programación didáctica anual en 3º ESO para Educación Física

Programación Didáctica Anual en 4º ESO para Educación Física

Programación didáctica anual para primeiro da E.S.O.

Programación didáctica de Educación física 3º ESO

Programación didáctica de educación física para 1º da ESO no centro IES Miraflores

'Programación didáctica de educación física para 3º da ESO'

Programación Didáctica de Educación Física para 4ºE.S.O. no centro Liceo "La Paz"

Programación Didáctica de Educación Física para primeiro da E.S.O. no centro I.E.S. Salvador de Madariaga

Programación didáctica de educación física para primeiro da ESO

Programación didáctica de Educación Física, 1º da ESO

Programación didáctica de Educación Física, 1º de Bacharelato (I.E.S Pau Casesnoves)

Programación Didáctica para 1º Bachalerato

Programación Didáctica para 1º da E.S.O

Programación Didáctica para 1º da ESO

Programación didáctica para 1º de ESO

Programación didáctica para 1º ESO no 'CPR Plurilingüe Calasancias” de A Coruña

Programación Didáctica para 3º E.S.O.

Programación didáctica para 3º E.S.O.

Programación didáctica para 3º ESO

Programación didáctica para 4º eso

Programación didáctica para o alumnado de Educación Física de 2ºESO

Programación Didáctica para o curso 1º da ESO do centro IES '12 de Outubro'

Programación docente para un curso de segundo da E.S.O.

Programación educativa para 1º de Bacharelato

Proposta de intervención basada no “Mindfulness” para Educación Secundaria.

Proxecto integrado sobre actividade física e nutricion

Proxecto interdisciplinar: A fabricación de material alternativo para Educación Física.

Unha influencia innovador na aprendizaxe e motivación de adolescentes (14-17 anos) en Educación Física

''Unha saída de campo: barreiras arquitectónicas e Actividade Física adaptada’’

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 45