Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Educación Física).

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 12
Homes 2018/2019 10
Mulleres 2018/2019 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 131
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 24
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 83
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 24
% créditos repetidos 2018/2019 81,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 10,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.163
Homes 2018/2019 486
Mulleres 2018/2019 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.500
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.200
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.901
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.374
% créditos repetidos 2018/2019 7,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 50
Homes 2017/2018 40
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.431
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.395
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 12
% créditos repetidos 2017/2018 2,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 28,62
Taxa de evaluación 2017/2018 92,52
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 92,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,74
Taxa de graduación 2016/2017 95,45
Taxa de abandono 2015/2016 7,41

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 48
Homes 2016/2017 37
Mulleres 2016/2017 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.344
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.320
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 1,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 28
Taxa de evaluación 2016/2017 98,21
Taxa de éxito 2016/2017 99,09
Taxa de rendemento 2016/2017 97,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,31
Taxa de graduación 2015/2016 92,59
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
43
0
2
Función titorial e orientación académica
43
0
1
Educación e linguas en Galicia
45
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
1
0
0
Educación, sociedade e política educativa
1
0
0

Prácticum

Practicum
24
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
38
0
11

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
2
0
0
Atención á diversidade na educación física
1
0
0

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
42
0
2
O deporte na idade escolar
2
0
0
Educación física e educación en valores
3
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
43
0
1
Iniciación á investigación educativa
2
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
42
0
2

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
43
1
0
Función titorial e orientación académica
44
0
0
Educación e linguas en Galicia
43
1
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
1
0
0
Educación, sociedade e política educativa
1
0
0

Prácticum

Practicum
20
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
43
1
4

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
1
0
0
Atención á diversidade na educación física
1
0
0

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
44
0
0
O deporte na idade escolar
1
0
0
Educación física e educación en valores
1
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
44
0
0
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
44
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
26
0
1
Función titorial e orientación académica
27
0
1
Educación e linguas en Galicia
26
0
1
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum
22
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
25
0
7

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
Atención á diversidade na educación física

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
27
0
1
O deporte na idade escolar
1
0
0
Educación física e educación en valores
1
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
27
0
1
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
27
0
1

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Planificación Curricular Anual de Educación Física para 2º da ESO

Planificación Curricular para 1º de Bacharelato

Planificación didáctica para 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física en 1º de ESO

Classcraft.Desenvolvemento dun proxecto innovador na materia de Educación Física. Basado na técnica de aprendizaxe de gamificación

Deseño dunha programación para nenos e nenas en Educación Física.

Elaboración dunha programación curricular para un trimestre de 1º de Bacharelato.

Estudio diagnóstico de variables antropométricas e capacidades físicas para

Nutrición, educación física e saúde na Educación Secundaria

Planificación Curricular 1º Bacharelato (I.E.S. Eduardo Blanco Amor)

Planificación curricular para 1º Bacharelato

Planificación curricular para 1º de Bacharelato

Planificación curricular para 3º ESO

Porposta de planificación curricular de Educación Física orientada ao primeiro curso da educación secundaria obrigatoria.

Programación anual para 3º da ESO

Programación Anual para 4º ESO

Programación curricular da Educación Física nun curso de 1º de Bacharelato.

Programación curricular na EF para 3º ESO

Programación Didáctica 1º ESO

Programación didáctica anual de Educación Física (4º ESO)

Programación didáctica de Educación Física 1º Bacharelato

Programación Didáctica de Educación Física en 1º de ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º de ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 3º ESO

Programación didáctica de Educación Física para o alumnado de 2ºESO do IES María Casares

Programación didáctica de Educación Física para primeiro de ESO

Programación didáctica en educación física para 2º da ESO

Programación didáctica para 1º da E.S.O

Programación didáctica para 1º da ESO

Programación didáctica para 1º ESO

Programación didáctica para 2º da ESO no IES "Isaac Díaz Pardo"

Programación didáctica para 2º E.S.O.

Programación didáctica para 3° ESO na materia de Educación Física

Programación didáctica para primeiro da ESO

Programación didáctica trimestral para 3º da ESO

Programación Didática de Educación Física para 3º ESO

Programación do 1º curso de bacharelato do departamento de educación física

Programación educativa para 3º E.S.O.

Proposta para a inclusión do skate na educación física secundaria

Proxecto Integrado Conéctate coa natureza

Proxecto integrado: 'O gran xogo do ganso'

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 45