Dr./Dra. Marta Mariño Mexuto  

Investigadora contratada no programa Margarita Salas (PR-MS)

Departamento
Área

Docencia

Facultade de Filoloxía

Materias
Métodos e Técnicas para a Elaboración e Presentación de Traballos de Investigación
Literatura Galega Contemporánea 2
Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa

Titorías