Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 750G02133
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Ciencias da Saúde
  • Educación Física e Deportiva
  • Enxeñaría Naval e Industrial
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Matemáticas
  • Psicoloxía
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada