Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento

Datos xeráis

Código 710G03005
Curso 2020/2021
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 4,5 Teóricos ECTS
  • 4,5 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Empresa
plan de estudos