Estadías Prácticas VII

Datos xeráis

Código 653G01404
Curso 2023/2024
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Prácticas RD1393/2007
Horas
  • 154 Teóricos
Créditos ECTS
  • 22 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Ciencias da Saúde
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
plan de estudos