Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión

Datos xeráis

Código 631G02455
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Traballo Fin de Grao
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
Depto(s)
  • Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
  • Enxeñaría Industrial
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada