Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 630G02059
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Créditos ECTS
  • 1,2 Teóricos ECTS
  • 4,8 Prácticos ECTS
Guía
Centro Escola Técnica Superior de Arquitectura
Depto(s)
  • Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
  • Expresión Gráfica Arquitectónica
  • Matemáticas
  • Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada