Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 616G02050
Curso 2024/2025
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Comunicación
Depto(s)
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
  • Empresa
  • Enxeñaría Civil
  • Expresión Gráfica Arquitectónica
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada