Deseño Narrativo e de Interfaces

Datos xeráis

Código 616G02038
Curso 2024/2025
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Comunicación
Depto(s)
  • Enxeñaría Civil
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos