Programación de Videoxogos

Datos xeráis

Código 616G02033
Curso 2024/2025
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Comunicación
Depto(s)
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
plan de estudos