Animación 1

Datos xeráis

Código 616G02018
Curso 2024/2025
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Comunicación
Depto(s)
  • Enxeñaría Civil
  • Enxeñaría Industrial
  • Expresión Gráfica Arquitectónica
plan de estudos