Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información

Datos xeráis

Código 614G01112
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 84 Teóricos
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
  • Empresa
  • Enxeñaría de Computadores
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Matemáticas
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada