Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software

Datos xeráis

Código 614G01092
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 84 Teóricos
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
  • Ciencias da Saúde
  • Empresa
  • Enxeñaría de Computadores
  • Matemáticas
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada