Dereito Internacional dos Espazos

Datos xeráis

Código 612G01047
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 31,5 Teóricos
Créditos ECTS
  • 4,5 Teóricos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Dereito
Depto(s)
  • Dereito Privado
  • Dereito Público
plan de estudos