Prácticas Externas

Datos xeráis

Código 482016
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Prácticas RD1393/2007
Horas
 • 42 Teóricos
Créditos ECTS
 • 6 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias do Traballo
Depto(s)
 • Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
 • Ciencias da Saúde
 • Dereito Público
 • Empresa
 • Enxeñaría Industrial
 • Enxeñaría Naval e Industrial
 • Matemáticas
 • Psicoloxía
 • Química
plan de estudos