Xenómica e Proteómica

Datos xeráis

Código 475103
Curso 2023/2024
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 31,5 Teóricos
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Departamento profesorado mestrado
  • Matemáticas
plan de estudos