Xestión dos RR. HH. do Proxecto, as Comunicacións e Xestión de Interesados

Datos xeráis

Código 471117
Curso 2022/2023
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 28 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Educación Física e Deportiva
  • Empresa
plan de estudos