Valorización do Patrimonio: Fundamentos e Técnicas

Datos xeráis

Código 4552015
Curso 2024/2025
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
  • Departamento profesorado mestrado
  • Expresión Gráfica Arquitectónica
  • Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada