Programación e Implementación de Algoritmos Cuánticos

Datos xeráis

Código 4551007
Curso 2023/2024
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Enxeñaría de Computadores
plan de estudos