Economía da Auga

Datos xeráis

Código 4549016
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,25 Teóricos ECTS
  • 1,75 Prácticos ECTS
Guía
Centro Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada