Avaliación Técnica Ambiental de Procesos

Datos xeráis

Código 4549011
Curso 2023/2024
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía
Centro Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada