Simulación e Optimización de Procesos de Fabricación do Buque

Datos xeráis

Código 4542024
Curso 2022/2023
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Empresa
  • Enxeñaría Naval e Industrial
plan de estudos