Traballo Fin de Máster. Especialidade Social

Datos xeráis

Código 4540014
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 8 Teóricos ECTS
Guía
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada