Prácticas Externas. Especialidade Social

Datos xeráis

Código 4540013
Curso 2024/2025
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Prácticas RD1393/2007
Créditos ECTS
  • 8 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada