Fundamentos de Aprendizaxe Automática para Visión por Computador

Datos xeráis

Código 4535007
Curso 2023/2024
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS
  • 4 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada