Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4528025
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 4,5 Teóricos ECTS
  • 7,5 Prácticos ECTS
Guía
Centro Escola Universitaria de Deseño Industrial
Depto(s)
  • Empresa
  • Enxeñaría Civil
  • Enxeñaría Naval e Industrial
plan de estudos