Historia dos Complementos

Datos xeráis

Código 4528015
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Centro Escola Universitaria de Deseño Industrial
Depto(s)
  • Empresa
  • Enxeñaría Civil
  • Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada