Sistema Español de Museos, Arquivos e Bibliotecas

Datos xeráis

Código 4521004
Curso 2023/2024
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Humanidades
plan de estudos