Literatura e Espectáculo

Datos xeráis

Código 4484107
Curso 2023/2024
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Filoloxía
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Letras
plan de estudos