Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4473111
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 14 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Enxeñaría de Computadores
plan de estudos