Prácticas Profesionais

Datos xeráis

Código 4473110
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Prácticas RD1393/2007
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 5 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Enxeñaría de Computadores
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada