Taller de Proxectos

Datos xeráis

Código 4473109
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,6 Teóricos ECTS
  • 1,4 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Enxeñaría de Computadores
plan de estudos