Traballo Fin de Máster: Fundamentos de Investigación Biomédica

Datos xeráis

Código 44623027
Curso 2023/2024
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Química
plan de estudos