Proxectos de innovación e investigación educativa en orientación educativa

Datos xeráis

Código 437E6I12
Curso 2022/2023
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 14 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada