Deseño e Desenvolvemento Curricular na Educación Musical: a Metodoloxía e Avaliación

Datos xeráis

Código 437A22
Curso 2022/2023
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3,2 Teóricos ECTS
  • 4,8 Prácticos ECTS